Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
94.1% 83.0% 1.5% 0.0% 0.0% 1.5% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 weeks ago none New string to translate yast-bootloader/master - Swedish
3 weeks ago none Resource update yast-bootloader/master - Swedish
a month ago none Resource update yast-bootloader/master - Swedish
2 months ago none New string to translate yast-bootloader/master - Swedish
2 months ago none Resource update yast-bootloader/master - Swedish
3 months ago none Resource update yast-bootloader/master - Swedish
5 months ago admin Committed changes yast-bootloader/master - Swedish
5 months ago Svenhr New translation yast-bootloader/master - Swedish
<p>1<big><b>DÄndra diskordning</b></big><br>
Om du vill ändra diskarnas ordning till ordningen i BIOS ändrar du
ordningen på diskarna med hjälp av <b>upp-</b> och <b>nedknapparna</b>.
Om du vill lägga till en disk klickar du på <b>Lägg till</b>.
Om du vill ta bort en disk klickar du på <b>Ta bort</b>.</p>
5 months ago Svenhr New translation yast-bootloader/master - Swedish
<p>Olika skärmupplösningar<b>Använd grafikkonsol</b> När det här alternativet är markerat kan du användas med en grafisk konsol olika bildskärmsupplösningar. Alternativet <tt>auto</tt> försöker hitta den bästa vid systemupplösningen vid uppstart.</p>
<p>När en<b>Använd seriell konsol används skriv</b> När det här alternativet är markerat omdirigeras startutdatan till en seriell enhet som <tt>ttyS0</tt>. Minst alteranativet <tt>--unit</tt> måste anges och den fullständiga syntaxen är <tt>%s</tt>. Andra delar är valfria och ett standardvärde används om inget anges. <tt>NUM</tt> i kommandon står för ett positivt nummer, som 8. Exempelparametrar är <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>
5 months ago Svenhr Translation changed yast-bootloader/master - Swedish
<p><b>Lösenordsskydda starthanterare</b>
Vid systemstart krävs lösenordet för att modifiera eller ens starta någon post. Om alternativet <b>Skydda endast ändring av poster</b> är markerat, kan man starta alla poster men måste ange lösenord för att kunna ändra dem (precis som med GRUB 1). Som en biverkan av detta alternativ läggs rd.shell=0 till i kärnparametrarna för att hindra oautentiserad åtkomst till skalet initrd. Lösenordet accepteras endast av YaST om du skriver det en extra gång i rutan <b>Upprepa lösenord</b>. Lösenordet tillämpas för GRUB2-användarroten som skiljer sig från Linux-roten. YaST har för närvarande inte stöd för andra GRUB2-användare. Om du behöver dem ska du använda ett separat GRUB2-skript.</p>8</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year