yast2-drbd is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes yast-drbd/master - Swedish
a year ago MartinDevenney Translation changed yast-drbd/master - Swedish

<p>"Namn" är obligatoriskt och måste stämma överens med en av nodernas värdnamn i Linux (uname -n). "." bör inte ingå i värdnamnet.</p>
<p>"Adress:Port": En resurs behöver en IP-adress per enhet, som används för att vänta på att inkommande anslutningar från partnerenheten ska nå enheten. Varje DRBD-resurs behöver en TCP-port, som används för att ansluta till nodens partnerenhet. För IPv6 måste själva adressen efter ipv6-nyckelordet placeras inom parentes: ipv6 [2001:1945:fc03:abcd::1]:7788</p>
<p>"Enhet": Namnet på den beskrivna resursens blockenhetsnod. Du måste använda den här enheten tillsammans med programmet (filsystem) och du får inte använda den lågnivå-blockenhet som anges med diskparametern, efter undernumret. Du kan utelämna namnet eller ordet minor och dess nummer. Om du utelämnar namnet används /dev/drbd'minor number' som standard.
Exempel: '/dev/drbd{service} minor {minor drbd number [0...255]}' eller '/dev/drbd{minor drbd number [0...255]}'</p>
<p>"Disk": DRBD använder den här blockenheten för att faktiskt lagra och hämta data. Använd aldrig en sådan enhet medan DRBD körs på den.</p>
<p>"Metadisk": intern. Intern innebär att den sista delen av lagringsenheten används för att lagra metadata.</p>
</p>"Nod-id": Nod-id är ett internt värde för drbd och kommer att genereras av yast automatiskt. En värd kan ha olika "nod-id" i olika resurser.</p>
a year ago MartinDevenney Committed changes yast-drbd/master - Swedish
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparar resurserResurser skrivs...
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparar gGlobala inställningar skrivs...
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparakriv resurser
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Sparakriv globala inställningar
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
Av - Servern startas endast manuellt
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
<p><b><big>Inställning del tvåKonfigurering, andra delen</big></b><br>
Klicka på <b>Nästa</b> för attnär du vill fortsätta.
<br></p>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-drbd/master - Swedish
<p><b><big>Markera någotnting:</big></b><br>
Det går inte. D, du måste koda det först. :-)
</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year