Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
7 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Swedish
11 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Swedish
a year ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Swedish
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-fcoe-client/master - Swedish
Sparakriver inställningarna...
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-fcoe-client/master - Swedish
Sparakriv inställningarna
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-fcoe-client/master - Swedish
<Pp><Bb><BIGbig>Redigera eller ta bort:</BIGbig></Bb><BRbr>
Om du klickar på <Bb>Redigera</Bb> öppnas ytterligare en
dialogruta där du kan ändra
inställningarna.</Pp>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-fcoe-client/master - Swedish
<Pp><Bb><BIGbig>Avbryta initieringen:</BIGbig></Bb><BRbr>
Klicka på <b>Avbryt</b> för att avsluta inställningsverktygetDu kan avbryta inställningsverktyget genom att klicka på <b>Avbryt</b> nu.</Pp>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-fcoe-client/master - Swedish
Manuellt
a year ago MartinDevenney Committed changes yast-fcoe-client/master - Swedish
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-fcoe-client/master - Swedish
<Pp><Bb><BIGbig>Avbryta sparandet:</BIGbig></Bb><BRbr>
Avbryt spara-proceduren genom att klicka på <Bb>Avbryt</Bb>.
En ytterligare dialogruta kommer att informera dig omdialogruta visas med information om huruvida det är säkert att göra det eller inte.
</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year