yast2-reipl is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-reipl/master - Swedish
3 years ago none Committed changes yast-reipl/master - Swedish
3 years ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-reipl/master - Swedish
<P><B><BIG>Avbryta initieringen:</BIG></B><BR>
Klicka på <b>Avbryt</b> för attom du vill avsluta inställningsverktyget.</P>
3 years ago MartinDevenney Committed changes yast-reipl/master - Swedish
3 years ago MartinDevenney Translation changed yast-reipl/master - Swedish
<P><B><BIG>Avbryta sparandet:</BIG></B><BR>
Avbryt spara-proceduren genom att klicka på <B>Avbryt</B>.
En dialogruta visas med information om huruvida det är säkert att göra det eller inte.
</p>
3 years ago MartinDevenney Committed changes yast-reipl/master - Swedish
3 years ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-reipl/master - Swedish
<P><B><BIG>Avbryta sparandet:</BIG></B><BR>
Avbryt spara-proceduren genom att klicka på <B>Avbryt</B>.
En ytterligare dialogruta kommer att informera dig omdialogruta visas med information om huruvida det är säkert att göra det eller inte.</p>
4 years ago none Resource update yast-reipl/master - Swedish
4 years ago none Resource update yast-reipl/master - Swedish
4 years ago sle-merge-robot Suggestion added yast-reipl/master - Swedish
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year