Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
3 months ago none Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
3 months ago none Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
6 months ago none Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
7 months ago admin Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
9 months ago admin Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
11 months ago admin Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
2 years ago none Resource update yast-sysconfig/master - Swedish
3 years ago none Committed changes yast-sysconfig/master - Swedish
3 years ago MartinDevenney Translation changed yast-sysconfig/master - Swedish
<Pp>När du sparat ändringarna ändrar den här editorn variablerna i
motsvarande sysconfig-fil. Sedan kör den aktiveringskommandon som ändrar de bakomliggande inställningsfilerna, stoppar/startar demoner
och kör lågnivåinställningsverktyg, så att det du har ställt in i sysconfig verkställs.</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year