SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language.

Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to <ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/>

The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation Information

Project website documentation.suse.com/sles
Project maintainers User avatar YunheGuo
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Source code repository git@github.com:openSUSE/doc-sle-translations.git
Repository branch master
Last remote commit Move 50-tools to parent repo f67adfc9
Sven Seeberg authored 2 years ago
Weblate repository https://l10n.opensuse.org/git/doc-sle-translations/main-opensuse-master/
Filemask */po/apps_evolution.*.po
Translation file Download cs/po/apps_evolution.cs.po
User avatar None

New string to translate

doc-sle-translations / apps_evolution masterCzech

New string to translate 9 days ago
User avatar None

Resource update

doc-sle-translations / apps_evolution masterCzech

Resource update 9 days ago
Committed changes 7 months ago
Find more information on the project home page <link xlink:href="https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution"/>.
Další informace najdete na domovské stránce projektu <link xlink:href="https://wiki.gnome.org/Apps/Evolution"/>.
8 months ago
Get more information about Evolution from the application help available via <keycap>F1</keycap>.
Další informace o Evolution získáte z nápovědy k aplikaci dostupné po stisknutí <keycap>F1</keycap>.
8 months ago
By default, the display shows all your contacts in alphabetical order, in a card-based view. You can select other views from the <guimenu>View</guimenu> menu.
Ve výchozím nastavení se na displeji zobrazují všechny vaše kontakty v abecedním pořadí. Z nabídky <guimenu>Zobrazit</guimenu> můžete vybrat další pohledy.
8 months ago
It does, however, also do more than a paper book. To share your address book on a network, you can use LDAP directories. To create a new contact entry, right-click an e-mail address or double-click an empty space in the right pane. You can also search contacts using the search bar.
Dokáže však více než papírový adresář. Chcete-li sdílet svůj adresář v síti, můžete použít adresáře LDAP. Chcete-li vytvořit novou položku kontaktu, klepněte pravým tlačítkem myši na e-mailovou adresu nebo poklepejte na prázdné místo v pravém podokně. Kontakty můžete hledat i pomocí vyhledávací lišty.
8 months ago
To use the contacts component, click <guimenu>Contacts</guimenu> in the shortcut bar. The Evolution contacts component can handle all of the functions of an address book or phone book.
Chcete-li použít složku kontaktů, klikněte na <guimenu>Kontakty</guimenu> na panelu zástupců. Komponenta kontaktů Evolution zvládne všechny funkce adresáře nebo telefonního seznamu.
8 months ago
Managing Contacts
Správa kontaktů
8 months ago
Memos
MemaPoznámky
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 236 3,251 20,824
Translated 0% 0 0 0
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 100% 236 3,251 20,824

Last activity

Last change Aug. 3, 2020, 10:49 a.m.
Last author Aleš Kastner

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity