Translation status

Strings465
100.0% Translate
Words2375
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH 72d4e72e
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Translation file po/ca.po
When User Action Translation
a month ago None Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
a month ago David Medina Translation changed icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
ElevApuja / Abaixa
a month ago David Medina Translation changed icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
_ElevApuja
a month ago David Medina Translation changed icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Argument erroni: %s foper a %s [%d,%d]
a month ago David Medina Translation completed icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
a month ago David Medina Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
a month ago David Medina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Argument erroni: %s pefor a %s [%d,%d]
a month ago David Medina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Apu_Elevja
a month ago David Medina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
ApDesa les modificacions preferides
a month ago David Medina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Ús: icewmbg [OPCIONS]

Quan es poden donar valors múltiples, se separen per comes.
Quan una imatge és un directori, s'usen totes les imatges del directori.

Opcions:
-p, --replace Reemplaça un icewmbg existent.
-q, --quit Digues a l'icewmbg en execució que surti.
-r, --restart Digues a l'icewmbg en execució que es reiniciï.
-u, --shuffle Fes (o torna a fer) aleatòria la llista d'imatges de fons.

-c, --config=FILE Carrega preferències des del FITXER.
-t, --theme=NAME Carrega el tema amb el nom NOM.

-i, --image=FILE(S) Carrega les imatges de fons des del FITXER.
-k, --color=NAME(S) Usa color(s) de fons des de NOM(S).

-s, --semis=FILE(S) Carrega imatge(s) transparent(s) des del FITXER.
-x, --trans=NAME(S) Usa color(s) de transparència des de NOM(S).

-e, --center=0/1 Inhabilita / habilita centrar el fons.
-a, --scaled=0/1 Inhabilita / habilita escalar el fons.
-m, --multi=0/1 Inhabilita / habilita el fons de pantalla múltiple.
-y, --cycle=SECONDS Canvia de fons cada X segons.

--display=NAME Usa el NOM per connectar amb el servidor X.
--sync Sincronitza la comunicació amb el servidor X11.

-h, --help Imprimeix aquesta pantalla d'ús i surt.
-V, --version Imprimeix la informació de la versió i surt.

Carrega el fons d'escriptori d'acord amb el fitxer de preferències:
DesktopBackgroundCenter - Mostra el fons d'escriptori centrat.
DesktopBackgroundScaled - Mostra el fons d'escriptori escalat.
DesktopBackgroundColor - Color(s) del fons d'escriptori .
DesktopBackgroundImage - Imatge(s) del fons d'escriptori.
SupportSemitransparency - Suport per a terminals semitransparents
Des
huffleBacktopTransparencyColor - Color(s) semitransparent del fons
DesktopTransparency
groundImage - Imatge(s) semitransparent(s) del fons
DesktopBackgroundMultihead - Un fons per a tots els monitors

center:0 scaled:0 = mosaic
center:1 scaled:0 = centrat
center:1 scaled:1 = omple una dimensió i mantén la ràtio
s - Fes aleatòria la llista d'aspecteimatges de fons.
SupportSemitransparency - Suport per a terminals semitransparents.
DesktopTransparencyColor - Color(s) semitransparent del fons.
DesktopTransparencyImage - Imatge(s) semitransparent(s) del fons.
DesktopBackgroundMultihead - Un fons per a tots els monitors.
CycleBackgroundsPeriod - Segons per al canvi del fons.

center:0 scaled:0 = mosaic
center:
1 scaled:0 = omple ambdues dimensionscentrat
center:1 scaled:1 = omple una dimensió
i mantén la ràtio d'aspecte

center:0 scaled:1 = omple ambdues dimensions i mantén la ràtio d'aspecte

Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 465 2375
Translated 100.0% 465 2375
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 22, 2018, 3:29 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year