Translation status

Strings459
100.0% Translate
Words2049
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH f62cf746, 6 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/ca.po
When User Action Detail Object
2 days ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
2 days ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Argument no vàlid: "%s".
2 days ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
2 days ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
3 weeks ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
3 weeks ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Ús: %s [OPCIÓ]...

Reprodueix fitxers d'àudio en esdeveniments de GUI incitats per l'IceWM.
Les interfícies de so configurades actualment són les següents: %s 2.
Icesound triarà la primera d'aquestes que sigui usable.

Opcions:

-d, --display=DISPLAY Pantalla usada per l'IceWM (per defecte: $DISPLAY).

-s, --sample-dir=DIR Especifica un directori amb fitxers de so.
Per defecte és $HOME/.config/icewm/sounds.

-i, --interface=LIST Especifica interfícies de sortida d'àudio. Una o més:
%s 3 separades per comes.

-D, --device=DEVICE Només compatibilitat cap enrere: el dispositiu per defecte.
Si us plau, preferiu una de les opcions -A/-O/-S.

-O, --oss=DEVICE Especifica el dispositiu OSS (per defecte: "%s 4").

-A, --alsa=DEVICE Especifica el dispositiu ALSA (per defecte: "%s 5").

-S, --server=ADDR:PORT Especifica l'adreça de servidor ESD i el número de port.
Per defecte per a l'ESD és "localhost:16001".

-z, --snooze=millisecs Especifica l'interval de posposició entre esdeveniments de so
en milisegons. Per defecte són 500.

-p, --play=sound Reprodueix el so (nom o número) i surt.

-l, --list-files Llista els camins dels fitxers de so disponibles i surt.

--list-sounds Llista els noms de fitxers de so admesos i surt.

--list-interfaces Llista les interfícies d'àudio admeses i surt.

-v, --verbose Mostra informació detallada i imprimeix cada esdeveniment de so.

-V, --version Mostra la informació de la versió i surt.

-h, --help Imprimeix aquesta pantalla d'ajuda i surt.

Valors de resposta:

0 Èxit.
1 Error general.
2 Error de línia d'ordres.
3 Error de subsistemes (p. e., no es pot connectar amb el servidor).

3 weeks ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Per a l'ajuda, consulteu la pàgina del manual icesh(1).
3 weeks ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
3 weeks ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
a month ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 459 2049
Translated 100.0% 459 2049
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 13, 2019, 8:20 a.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year