Translation status

Strings465
100.0% Translate
Words2103
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH 82498c0a, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/ca.po
When User Action Detail Object
yesterday none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
yesterday Dmedina Translation changed icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Ús: icewmbg [OPCIONS]

Quan es poden donar valors múltiples, se separen per comes.
Quan una imatge és un directori, s'usen totes les imatges del directori.

Opcions:
-p, --replace Reemplaça un icewmbg existent.
-q, --quit Digues a l'icewmbg en execució que surti.
-r, --restart Digues a l'icewmbg en execució que es reiniciï.
-u, --shuffle Fes (o torna a fer) aleatòria la llista d'imatges de fons.

-c, --config=FILE Carrega preferències des del FITXER.
-t, --theme=NAME Carrega el tema amb el nom NOM.

-i, --image=FILE(S) Carrega les imatges de fons des del FITXER.
-k, --color=NAME(S) Usa color(s) de fons des de NOM(S).

-s, --semis=FILE(S) Carrega imatge(s) transparent(s) des del FITXER.
-x, --trans=NAME(S) Usa color(s) de transparència des de NOM(S).

-e, --center=0/1 Inhabilita / habilita centrar el fons.
-a, --scaled=0/1 Inhabilita / habilita escalar el fons.
-m, --multi=0/1 Inhabilita / habilita el fons de pantalla múltiple.
-y, --cycle=SECONDS Canvia de fons cada X segons.

--display=NAME Usa el NOM per connectar amb el servidor X.
--sync Sincronitza la comunicació amb el servidor X11.

-h, --help Imprimeix aquesta pantalla d'ús i surt.
-V, --version Imprimeix la informació de la versió i surt.

Carrega el fons d'escriptori d'acord ambsegons el fitxer de preferències:
DesktopBackgroundCenter - Mostra el fons d'escriptori centrat.
DesktopBackgroundScaled - Mostra el fons d'escriptori escalat.
DesktopBackgroundColor - Color(s) del fons d'escriptori.
DesktopBackgroundImage - Imatge(s) del fons d'escriptori.
ShuffleBackgroundImages - Fes aleatòria la llista d'imatges de fons.
SupportSemitransparency - Suport per a terminals semitransparents.
DesktopTransparencyColor - Color(s) semitransparent del fons.
DesktopTransparencyImage - Imatge(s) semitransparent(s) del fons.
DesktopBackgroundMultihead - Un fons per a tots els monitors.
CycleBackgroundsPeriod - Segons per al canvi del fons.

center:0 scaled:0 = mosaic
center:1 scaled:0 = centrat
center:1 scaled:1 = omple una dimensió i mantén la ràtio d'aspecte
center:0 scaled:1 = omple ambdues dimensions i mantén la ràtio d'aspecte

a month ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
a month ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan

-a, --alpha Usa un visual de 32 bits per a la translucidesa.
-c, --config=FILE Carrega preferències des del FITXER.
-t, --theme=FILE Carrega el tema des del FITXER.
-s, --splash=IMAGE Mostra breument la imatge en iniciar.
-p, --postpreferences Imprimeix les preferències després de tot el processament.
--trace=conf,icon Traça els camins usats per carregar la configuració.
a month ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
a month ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
2 months ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
5 months ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
5 months ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Reinicia %s.
5 months ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
-c, --config=FILE Permet que l'IceWM carregui preferències des del FITXER.
-t, --theme=FILE Permet que l'IceWM carregui el tema des del FITXER.

-d, --display=NAME Usa el NOM per connectar al servidor X.
-a, --alpha Usa un visual de 32 bits per a la translucidesa.
--sync Sincronitza la comunicació amb el servidor X11.


-i, --icewm=FILE Usa el FITXER com a gestor de finestres de l'IceWM.
-b, --nobg No iniciïs l'icewmbg.
-n, --notray No iniciïs l'icewmtray.
-s, --sound Inicia també l'icesound.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 465 2103
Translated 100.0% 465 2103
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 27, 2020, 3:32 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year