Translation status

Strings465
100.0% Translate
Words2103
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH ec14aaff, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/ca.po
When User Action Detail Object
4 days ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
4 days ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan

-a, --alpha Usa un visual de 32 bits per a la translucidesa.
-c, --config=FILE Carrega preferències des del FITXER.
-t, --theme=FILE Carrega el tema des del FITXER.
-s, --splash=IMAGE Mostra breument la imatge en iniciar.
-p, --postpreferences Imprimeix les preferències després de tot el processament.
--trace=conf,icon Traça els camins usats per carregar la configuració.
4 days ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
4 days ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
13 days ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
3 months ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
3 months ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Reinicia %s.
3 months ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
-c, --config=FILE Permet que l'IceWM carregui preferències des del FITXER.
-t, --theme=FILE Permet que l'IceWM carregui el tema des del FITXER.

-d, --display=NAME Usa el NOM per connectar al servidor X.
-a, --alpha Usa un visual de 32 bits per a la translucidesa.
--sync Sincronitza la comunicació amb el servidor X11.


-i, --icewm=FILE Usa el FITXER com a gestor de finestres de l'IceWM.
-b, --nobg No iniciïs l'icewmbg.
-n, --notray No iniciïs l'icewmtray.
-s, --sound Inicia també l'icesound.
3 months ago Dmedina Translation changed icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Funcions del Motif
3 months ago Dmedina New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Catalan
Desa les modificacionscoracions del Motif
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 465 2103
Translated 100.0% 465 2103
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 3, 2019, 5:51 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year