SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
When User Action Detail Object
2 months ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
2 months ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
5 months ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
5 months ago FreekDeKruijf New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
Ongeldig argument: »%s«.'%s'
5 months ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
5 months ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
5 months ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
5 months ago FreekDeKruijf New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
Gebruik: %s [OPTIE]...

Speelt bij IceWM voorkomende GUI-acties passende geluidsbestanden af.
De huidige geluidsinterfaces zijn: %s.
Icesound zal de eerste van deze kiezen die nuttig is.

Opties:

-d, --display=DISPLAY X11-display gebruikt door IceWM (standaard: $DISPLAY).

-s, --sample-dir=DIR Specificeert de map die de geluidsbestanden bevat
Standaard is $HOME/.config/icewm/sounds.

-i, --interface=LIST Specificeert interfaces van audio-uitvoer. Een of meer:
%s door komma's gescheiden.

-D, --device=DEVICE Alleen achterwaartse compatibiliteit: het standaardapparaat.
Kies een van de -A/-O/-S-opties.

-O, --oss=DEVICE Specifieert het OSS-apparaat (standaard: "%s").

-A, --alsa=DEVICE Specifieert het ALSA-apparaat (standaard: "%s").

-S, --server=ADDR:PORT Specifieert het/de ESD-serveradres en -poortnummer.
De standaard voor ESD is 'localhost:16001'.

-z, --snooze=millisecs Specifieert het snooze-interval tussen geluidsgebeurtenissen
in milliseconden. Standaard is 500 milliseconden.

-p, --play=sound Speelt het specifieke geluid af (naam of nummer) en sluit af.

-l, --list-files Geeft een overzicht van de geluidsbestandspaden en sluit af.

--list-sounds Geeft een overzicht van de ondersteunde geluidsbestandsnamen en sluit af.

--list-interfaces Geeft een overzicht van de ondersteunde audio-interfaces en sluit af.

-v, --verbose Wees praatgraag en print elke geluidsgebeurtenis.

-V, --version Print de versie-informatie en sluit af.

-h, --help Print dit hulpscherm en sluit af.

Retourwaarden:

0 Succes.
1 Algemene fout.
2 Commandoregelfout.
3 Fout in een subsysteem (dwz. geen verbinding met de server).

5 months ago FreekDeKruijf New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
Voor hulp bekijk de manpagina icesh(1).
5 months ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Dutch
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 465 2094
Translated 98.7% 459 1987
Needs editing 1.1% 5
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 13, 2019, 4:42 p.m.
Last author Freek de Kruijf

Activity in last 30 days

Activity in last year