Translation status

Strings465
100.0% Translate
Words2094
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH c8a57a30, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Gravitačné symboly
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak

-a, --alpha Použije 32-bitový vzhľad pre priesvitnosť.

-c, --config=SÚBOR Načíta predvoľby zo SÚBOR-u.
-t, --theme=SÚBOR Načíta tému zo SÚBOR-u.
--splash=OBRAZ Pri štarte krátko ukáže OBRAZ.
--postpreferences Vypíše predvoľby po spracovaní všetkého.
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Rreštartovať %s.
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
-c, --config=SÚBOR Umožní IceWM načítať predvoľby zo SÚBOR-u.
-t, --theme=SÚBOR Umožní IceWM načítať tému zo SÚBOR-u.

-d, --display=NÁZOV Použije NÁZOV pre pripojenie k X serveru.
-a, --alpha Použije 32-bitový vzhľad pre priesvitnosť.
--sync Synchronizuje komunikáciu s X11 serverom.

-i, --icewm=SÚBOR Použije SÚBOR ako správca okien IceWM.
-b, --nobg Nespustí icewmbg.
-n, --notray Nespustí icewmtray.
-s, --sound Tiež spustí icesound.
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Uložiť zmenyDekorácie Motif
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Uložiť zmenyFunkcie Motif
a month ago none New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
a month ago none Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
4 months ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 465 2094
Translated 100.0% 465 2094
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Aug. 18, 2019, 5:18 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year