Translation status

Strings469
100.0% Translate
Words2077
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL-2.1-or-later
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH cf578cdd, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
2 weeks ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
IceWM havarovalo druhýkrát za 10 sekúnd.
Prajete si:

1: Reštartovať IceWM?
2: Prerušiť toto sedenie?
3: Spustiť terminál?
2 weeks ago admin New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
2 weeks ago admin Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
a month ago none Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Pre prepínanie klávesníc nainštalujte setxkbmap.
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Chýba program setxkbmap
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
-c, --config=SÚBOR Umožní IceWM načítať predvoľby zo SÚBOR-u.
-t, --theme=SÚBOR Umožní IceWM načítať tému zo SÚBOR-u.

-d, --display=NÁZOV Použije NÁZOV pre pripojenie k X serveru.
-a, --alpha Použije 32-bitový vzhľad pre priesvitnosť.
--sync Synchronizuje komunikáciu s X11 serverom.

-i, --icewm=SÚBOR Použije SÚBOR ako správca okien IceWM.
-o, --output=FILE Presmeruje celý výstup do SÚBOR-u.

-b, --nobg Nespustí icewmbg.
-n, --notray Nespustí icewmtray.
-s, --sound Tiež spustí icesound.
a month ago FerdinandGalko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
GNOMEEWMH stav okna
a month ago admin New string to translate icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 469 2077
Translated 100.0% 469 2077
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 29, 2020, 5:29 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year