Translation status

Strings468
100.0% Translate
Words2375
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website http://www.icewm.org/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:bbidulock/icewm.git
Repository branch icewm-1-4-BRANCH 89f8651a
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/icewm/icewm-1-4-branch/
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
7 hours ago Ferdinand Galko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Ukázať Panel úloh
7 hours ago Ferdinand Galko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Menu zoznamu okien
7 hours ago Ferdinand Galko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Obľúbené aplikácie
7 hours ago Ferdinand Galko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Skryť Panel úloh
7 hours ago Ferdinand Galko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
MaximalizovaťHori_z
7 hours ago Ferdinand Galko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Maximalizovať_Vert
14 hours ago None Resource update icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
a month ago Ferdinand Galko Translation completed icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
a month ago Ferdinand Galko Committed changes icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
a month ago Ferdinand Galko New translation icewm/icewm-1-4-BRANCH - Slovak
Použitie: icewmbg [VOĽBY]
Ak je možné uviesť viac hodnôt, sú oddelené čiarkami.
Keď je obrázok adresár, použijú sa všetky obrázky z tohto adresára.

Voľby:
-p, --replace Nahradí existujúci icewmbg.
-q, --quit Oznámi spustenému icewmbg, aby sa ukončil.
-r, --restart Oznámi spustenému icewmbg, aby sa reštartoval.
-u, --shuffle Zamieša/znovu zamieša zoznam obrázkov pozadia
.

-c, --config=SÚBOR Načíta predvoľby zo SÚBORU.
-t, --theme=NÁZOV Načíta tému s názvom NÁZOV.

-i, --image=SÚBOR(Y) Načíta obrázok(y) pozadia zo SÚBORU(OV).
-k, --color=NÁZOV(Y) Použije farbu(y) pozadia z NÁZOV(Y).

-s, --semis=SÚBOR(Y) Načíta obrázok(y) transparentnosti zo SÚBORU(OV).
-x, --trans=NÁZOV(Y) Použije farbu(y) transparentnosti z NÁZOV(Y).

-e, --center=0/1 Zakáže/Povolí centrovanie pozadia.
-a, --scaled=0/1 Zakáže/Povolí škálované pozadie.
-m, --multi=0/1 Zakáže/Povolí viacstranné pozadie.
-y, --cycle=SEKUNDY Cykluje pozadie každý počet SEKÚND.

--display=NÁZOV Použite NÁZOV pre pripojenie k X serveru.
--sync Synchronizujte komunikáciu s X11 serverom.

-h, --help Vypíše túto obrazovku o použití a skončí.
-V, --version Vypíše informácie o verzii a skončí.

Načíta pozadie plochy podľa súboru predvolieb
DesktopBackgroundCenter - Zobrazí pozadie plochy vycentrované
DesktopBackgroundScaled - Zobrazí pozadie plochy škálované
DesktopBackgroundColor - Farba(y) pozadia plochy
DesktopBackgroundImage - Obrázok(y) pozadia plochy
ShuffleBackgroundImages - Zamieša zoznam obrázkov pozadia
S
upportSemitransparency - Podpora polopriehľadných terminálov
DesktopTransparencyColor - Polopriehľadné farba(y) pozadia
DesktopTransparencyImage - Polopriehľadné obrázok(y) pozadia
DesktopBackgroundMultihead - Jedno pozadie cez všetky monitory
CycleBackgroundsPeriod - Sekundy medzi cyklom pozadí

center:0 scaled:0 = dlaždice
center:1 scaled:0 = centrovanie
center:1 scaled:1 = vyplní jeden rozmer a zachová pomer strán
center:0 scaled:1 = vyplní oba rozmery a zachová pomer strán

Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 468 2375
Translated 100.0% 468 2375
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 18, 2018, 6:27 a.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year