Translation Information

Project website github.com/openSUSE/openSUSE-EULAs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT License
Source code repository git@github.com:openSUSE/openSUSE-EULAs.git
Repository branch master
Last remote commit Added translation using Weblate (Sinhala) 7298a59
User avatar HelaBasa authored a month ago
Weblate repository https://l10n.opensuse.org/git/opensuse-eulas/mesa-dri-nouveau-master/
Filemask Mesa-dri-nouveau/Mesa-dri-nouveau.*.po
Translation file Download Mesa-dri-nouveau/Mesa-dri-nouveau.et.po
User avatar None

Committed changes

openSUSE-EULAs / Mesa-dri-nouveau masterEstonian

Committed changes a year ago
Symptoms include application crashes or lockups & crashes of your system's
graphical environment. Older Hardware and less demanding applications may work
just fine and do benefit from the Hardware acceleration features this driver
offers over software emulation.
Sümptomiteks võivad olla rakenduste tõrked või teie graafilise süsteemi hangumised ja kokku jooksmised. Vanem riistvara ja vähem nõudlikud rakendused võivad töötada hästi ja saate sellest draiverist kasu riistvarakiirenduse funktsioonidest, mida pakub üle tarkvara emuleeriminese ees.
a year ago
Please click "Accept" if you accept the risks that may come with the
installation of this driver. Choose "Cancel" to prevent installation
of the driver and use software emulation instead.
Kui olete nõus riskidega, mis võivad kaasneda selle draiveri paigaldamisega, klõpsake "Nõustu". Paigaldusest loobumi valige "Tühista" ja kasutage selle asemel tarkvara emulatsiooni.
a year ago
The hardware vendor potentially offers alternative drivers.
Riistvara müüja pakub potentsiaalselt alternatiivseid draivereid.
a year ago
Use of this driver is especially not recommended for use with the KDE Desktop
Environment or Qt-based Applications.
Selle draiveri kasutamine pole eriti soovitatav KDE töölaua jaoks - või Qt-põhised rakendustes.
a year ago
Symptoms include application crashes or lockups & crashes of your system's
graphical environment. Older Hardware and less demanding applications may work
just fine and do benefit from the Hardware acceleration features this driver
offers over software emulation.
Sümptomiteks võivad olla rakenduste tõrked või teie graafilise süsteemi hangumised ja kokku jooksmised. Vanem riistvara ja vähem nõudlikud rakendused võivad töötada hästi ja saate sellest draiverist kasu riistvarakiirenduse funktsioonidest, mida pakub üle tarkvara emuleerimine.
a year ago
User avatar None

Committed changes

openSUSE-EULAs / Mesa-dri-nouveau masterEstonian

Committed changes a year ago
This driver is considered experimental and is known to have issues with
applications that use certain 3D acceleration features of modern
NVIDIA hardware.
Seda draiverit peetakse katseliseks ja teadaolevalt on sellel probleeme rakendustes, mis kasutavad tänapäevaseid teatud 3D-kiirenduse funktsioone kaasaegses NVIDIA riistvaras.
a year ago
WARNING: Nouveau DRI/3D driver selected.
HOIATUS: valitud on Nouveau DRI/3D draiver.
a year ago
New string to translate a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 120 817
Translated 100% 6 120 817
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 3, 2019, 8:51 a.m.
Last author Jaanus Ojangu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity