Translation status

Strings6
100.0% Translate
Words120
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/openSUSE-EULAs
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT
Repository git@github.com:openSUSE/openSUSE-EULAs.git
Repository branch master a313413, a month ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/opensuse-eulas/mesa-dri-nouveau-master/
FilemaskMesa-dri-nouveau/Mesa-dri-nouveau.*.po
Translation file Mesa-dri-nouveau/Mesa-dri-nouveau.nn.po
When User Action Detail Object
a year ago admin Committed changes openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
a year ago huftis New translation openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Vel «Godta» viss du godtek risikoen som følgjer med installeringa
av drivaren. Vel «Ikkje godtaAvbryt» dersom du ikkje vil installera drivaren
og heller brukar programvareemulering.
2 years ago none Resource update openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
3 years ago none Committed changes openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
3 years ago huftis Suggestion accepted openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
ÅtvaringTVARING: DRI/3D-drivaren Nouveau er valt.
3 years ago huftis Suggestion added openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
3 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Produsenten av skjermkortet tilbyr alternative drivarar.
3 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Du bør ikkje bruka denne drivaren saman med KDE-brukarflata
eller med Qt-baserte program.
3 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Symptom kan vera krasj i program eller i den grafiske brukarflata.
Det kan likevel vera at eldre skjermkort og mindre krevjande
program fungerer heilt fint, og desse vil kunna dra nytte av
støtta for maskinvareakselerasjon som denne drivaren har
(i motsetning til rein programvareemulering av 3D-støtte).
3 years ago huftis Translation uploaded openSUSE-EULAs/Mesa-dri-nouveau master - Norwegian Nynorsk
Denne drivaren er eksperimentell, og han fungerer dårleg
med program som brukar visse 3D-akselerasjonsfunksjonar
som finst i moderne NVIDIA-skjermkort.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 6 120
Translated 100.0% 6 120
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 29, 2019, 6:38 p.m.
Last author Karl Ove Hufthammer

Activity in last 30 days

Activity in last year