SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Due to the huge amount of packages full translation cannot be achieved here. So it's recommended to only translate the patterns.

Translation status

Strings166
100.0% Translate
Words1816
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
a master
0.0% 0.0% 23.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
e master
0.0% 0.0% 21.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
patterns SLE-15-SP1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
b master
0.0% 0.0% 30.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
c master
0.0% 0.0% 22.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
d master
0.0% 0.0% 24.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gstreamer master
0.0% 0.0% 56.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
m master
0.0% 0.0% 20.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive master
0.0% 0.0% 19.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
patterns master
48.7% 43.8% 17.7% 0.3% 1.7% 0.0% Translate
aspell master
0.0% 0.0% 80.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
f master
0.0% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gtk master
0.0% 0.0% 29.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
leechcraft master
0.0% 0.0% 17.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
myspell master
0.0% 0.0% 77.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
python master
0.0% 0.0% 26.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive-specs master
0.0% 0.0% 47.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ghc master
0.0% 0.0% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
g master
0.0% 0.0% 24.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gnome master
0.0% 0.0% 55.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
golang master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
google master
0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
h master
0.0% 0.0% 30.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
i master
0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
j master
0.0% 0.0% 32.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
kde master
0.0% 0.0% 56.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
k master
0.0% 0.0% 38.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
lib master
0.0% 0.0% 34.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libqt master
0.0% 0.0% 41.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libreoffice master
0.0% 0.0% 86.6% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
l master
0.0% 0.0% 25.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mate master
0.0% 0.0% 38.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
n master
0.0% 0.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
o master
0.0% 0.0% 23.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
perl master
0.0% 0.0% 7.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
php master
0.0% 0.0% 15.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
p master
0.0% 0.0% 27.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
q master
0.0% 0.0% 30.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
r master
0.0% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
rubygem master
0.0% 0.0% 22.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
s master
0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
tesseract master
0.0% 0.0% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
t master
0.0% 0.0% 29.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
u master
0.0% 0.0% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
v master
0.0% 0.0% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
w master
0.0% 0.0% 15.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
wx master
0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
y master
0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
z master
0.0% 0.0% 25.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xfce4 master
0.0% 0.0% 74.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
x master
0.0% 0.0% 18.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
yast2 master
0.0% 0.0% 50.3% 0.0% 0.0% 1.3% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/packages-i18n
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/packages-i18n.git
Repository branch SLE-15-GA 3b06c03b, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/packages-i18n/patterns-sle-15/
Filemask*/po/patterns.*.po
Translation file pl/po/patterns.pl.po
When User Action Detail Object
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Węzeł obliczeniowy zawiera minimalny obraz oprogramowania i obsługuje głównie programy symulacji. Usługi w tym węźle powinny być ograniczone do absolutnego minimum, a sam węzeł *musi* być instalowany w sposób automatyczny. Powinien być również instalowany wzorzec zmodularyzowanych bibliotek HPC.
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
32-bitowy wzorzec uzupełniający podstawowe narzędzia programistyczne.
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Podstawowe narzędzia programistyczne
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Ten pakiet zawiera wszystkie pakiety, które są niezbędne do uruchomienia składnika serwera centralnego menedżera obciążeń slurm.
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Menedżer obciążeń HPC
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Ten pakiet zawiera wszystkie biblioteki zmodularyzowane i umożliwia używanie ich w środowisku HPC. Biblioteki te pozwalają na równoległe zainstalowanie wielu wersji MPI. Aby można było korzystać z tych bibliotek, należy je najpierw załadować za pośrednictwem polecenia modułu.
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Ten pakiet zawiera wszystkie pakiety, które są niezbędne do programowania aplikacji HPC. Jego funkcjonowanie jest zależne od wzorca zmodularyzowanych bibliotek HPC. Pakiet ten dodatkowo zawiera kompilatory GNU i wszystkie potrzebne pakiety do zarządzania.
2 years ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
32-bitowy wzorzec uzupełniający funkcje programowania jądra.
2 years ago none Resource update packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 166 1816
Translated 100.0% 166 1816
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 4, 2019, 10:24 a.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year