Translation status

Strings244
100.0% Translate
Words4397
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-42.3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL 1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch Leap_15.0 c9a5513, a month ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/leap-15_0/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
5 months ago stfnknorr Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
6 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
Neexistuje tiež žiadny spôsob, ako individuálne zašifrovať domovské adresáre používateľov pridaných po zvýšení verzie na openSUSE Leap 15.0.
6 months ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
Odporúčame vám dešifrovať šifrované domovské adresáre pred vykonaním zvýšenia verzie z openSUSE Leap 42.3. Zatiaľ čo pod openSUSE Leap 15.0 je možné stále používať existujúce šifrované domovské adresáre (základná technológia <package>pam_mount</package> je stále k dispozícii), nemusí byť v budúcnosti možná jednoduchá cesta zvýšenia verzie.
6 months ago admin Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
9 months ago FerdinandGalko Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
9 months ago FerdinandGalko Translation uploaded release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
Pre synchronizovanie času v intervaloch YaST nastaví konfiguračný súbor cron. Od openSUSE Leap 15.0 je konfiguračný súbor použitý na tento účel vlastnený balíkom <package>yast2-ntp-client</package> (predtým ho nevlastnil žiadny balík). Konfiguračný súbor bol premenovaný z <filename>novell.ntp-synchronization</filename> na <filename>suse-ntp_synchronization</filename>, aby bol v súlade s ostatnými konfiguračnými súbormi cron. Aktualizácia z predchádzajúcich verzií openSUSE Leap sa vykonáva automaticky: Ak sa nájde súbor so starým názvom, bude premenovaný a odkazy na <systemitem class="daemon">ntpd</systemitem> v ňom budú nahradené odkazmi <systemitem class="daemon">chrony</systemitem>.
9 months ago FerdinandGalko Translation uploaded release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
Táto zmena znamená, že súbory AutoYaST so sekciou <literal>ntp_client</literal> je potrebné aktualizovať na nový formát pre túto sekciu. Ďalšie informácie o novom formáte AutoYaST <literal>ntp_client</literal> nájdete na <link xlink:href="https://doc.opensuse.org/projects/autoyast/#Configuration.Network.Ntp"/>.
9 months ago FerdinandGalko Translation uploaded release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
Démon synchronizácie časového servera <systemitem class="daemon">ntpd</systemitem> bol nahradený modernejším démonom Chrony.
9 months ago FerdinandGalko Translation uploaded release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
<systemitem class="daemon">ntpd</systemitem> bol nahradený s Chrony
9 months ago none Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.0 - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 244 4397
Translated 100.0% 244 4397
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 19, 2019, 8:30 a.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year