SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings91
100.0% Translate
Words1545
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.0
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Leap-42.3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL 1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch Leap_15.1 cd77973, 9 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/leap-15_1/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/cs.po
When User Action Detail Object
3 months ago none Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
3 months ago aleskastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Používáte-li na své pracovní stanici k ověření NIS, doporučujeme pro správu síťových rozhraní použít <package>wicked</package> místo <package>NetworkManager</package>, neboť <package>ypbind</package> se neslučuje s NetworkManager dobře.
3 months ago aleskastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
NIS/ypbind a NetworkManager
3 months ago aleskastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Tato sekce uvádí změny bezpečnostnívypisuje funkčnost a změny plochy vlastností openSUSE Leap 15.1.
3 months ago aleskastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Desktop
3 months ago aleskastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Některé balíčky upravujmění obsah souboru <filename>/var</filename> nebo <filename>/srv</filename> ve svých RPM <literal>%post</literal> skriptech. Tyto balíčky jsou nekompatibilní. Najdete-li takový balíček, nahlaste chybu.
4 months ago stfnknorr Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
4 months ago stfnknorr Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
4 months ago honyczek New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Tato sekce obsahuje poznámky k povyšování systému. Podporované scénáře a podrobné instrukce jak postupovat při povýšení najdete v dokumentaci na <link xlink:href="https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/cha.update.osuse.html"/>.:
4 months ago honyczek New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Pro více informací o povýšení systému na aktuální verzi openSUSE vizte <link xlink:href="https://en.opensuse.org/SDB:Distribution-USystem_upgrade"/>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 91 1545
Translated 100.0% 91 1545
Needs editing 0.0% 0
Failing check 1.1% 1

Last activity

Last change May 23, 2019, 9:44 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year