SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings86
100.0% Translate
Words1508
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
Leap-15.0
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-42.3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% Translate
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch Leap_15.1 51e9af5
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/leap-15_1/
File maskpo/*.po
Translation file po/cs.po
When User Action Detail Object
6 days ago Weblate Admin Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
2 weeks ago Aleš Kastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Hlavní nové vlastnosti openSUSE 15.1 jsou také vypsány na <link xlink:href="https://en.opensuse.org/Features_15.01"/>.
2 weeks ago None Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
a month ago None Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
a month ago None Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
a month ago Aleš Kastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Proto pečlivě zvažte, komu povolíte přístup k uživatelskému účtu a skupině.
a month ago Aleš Kastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Spouštění programů tohoto balíčku je omezeno na skupinu <systemitem class="groupname">amanda</systemitem>. Některé z těchto spustitelných programů však používají atribut <literal>setuid</literal> k získání práv správce (<systemitem class="username">root</systemitem>). Protože implementace přinejmenším některých těchto programů je problematická, dostává uživatel <systemitem class="username">amanda</systemitem> a členové skupiny <systemitem class="groupname">amanda</systemitem> práva správce (<systemitem class="username">root</systemitem>).
a month ago Aleš Kastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
AMANDA (<emphasis>Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver</emphasis>, Rozvinutý marylandský automatický síťový archivátor disků) je zálohovací systém umožňující nastavit hlavní zálohovací server pro zálohování z více stanic sítě na páskové jednotky/měniče nebo disky či optická média. Tento nástroj se dodává v openSUSE v balíčku <package>amanda</package>.
a month ago Aleš Kastner Translation changed release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Používá atomické aktualizace se systémovou rolí <emphasis>Transakční Sserver</emphasis>
a month ago Aleš Kastner New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.1 - Czech
Instalátor podporuje systémou roli <emphasis>Transakční server</emphasis>, která obsahuje aktualizační systém provádějící aktualizace atomicky (jako jednu celistvou, nedělitelnou operaci) a tak usnadňuje návrat k předešlému stavu, je-li nezbytný. Atomický způsob aktualizace vychází z nástrojů správy balíčků, na nějž spoléhají také všechny ostatní distribuce SUSE a openSUSE. Převážná většina RPM balíčků, fungujících s jinými systémovými rolemi openSUSE Leap 15,1, tedy funguje i se systémovou rolí <emphasis>Transakční server</emphasis>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 86 1508
Translated 100.0% 86 1508
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 6, 2019, 1:49 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year