Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
1.0% 0.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
28.0% 31.2% 35.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
1.0% 0.1% 1.0% 0.0% 4.0% 0.0% Translate
Bengali
1.0% 0.1% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
8.0% 9.3% 21.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
2.0% 0.2% 14.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
66.0% 66.0% 21.0% 0.0% 0.0% 4.0% Translate
Croatian
2.0% 0.2% 5.0% 0.0% 3.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
37.0% 37.0% 19.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
17.0% 17.6% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
1.0% 0.1% 7.0% 7.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
83.0% 86.4% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
66.0% 66.0% 21.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
33.0% 34.0% 9.0% 7.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
1.0% 0.1% 1.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 1.0% 6.0% 1.0% Translate
Greek
55.0% 55.6% 19.0% 5.0% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
1.0% 0.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
9.0% 3.4% 5.0% 1.0% 0.0% 1.0% Translate
Hungarian
2.0% 0.2% 18.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
62.0% 62.1% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
66.0% 66.0% 21.0% 4.0% 1.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kabyle
0.0% 0.0% 20.0% 17.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
8.0% 1.7% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
2.0% 0.2% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
23.0% 26.3% 35.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
23.0% 26.3% 33.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
17.0% 22.4% 16.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
9.0% 3.3% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 28.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
27.0% 28.8% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
15.0% 16.8% 35.0% 1.0% 1.0% 0.0% Translate
Portuguese
20.0% 20.6% 34.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
1.0% 0.1% 14.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
2.0% 0.2% 13.0% 0.0% 5.0% 0.0% Translate
Russian
66.0% 66.0% 21.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
9.0% 6.4% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
1.0% 0.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
83.0% 86.4% 10.0% 0.0% 4.0% 0.0% Translate
Swedish
44.0% 44.0% 20.0% 0.0% 2.0% 0.0% Translate
Tamil
1.0% 0.1% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai
3.0% 0.3% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
5.0% 2.7% 3.0% 0.0% 1.0% 0.0% Translate
Ukrainian
33.0% 32.9% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
1.0% 0.1% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
1.0% 0.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
1.0% 0.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch Leap_15.2 d768396, 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/leap-15_2/
Filemaskpo/*.po
Number of strings 5500
Number of words 89650
Number of languages 55
Number of source strings 100
Number of source words 1630
When User Action Detail Object
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
FöråldradeInkompatibla paket
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Detta avsnitt innehåller viktig information för nyinstallationer. För information om uppgradering, se följande dokumentation: <link xlink:href="https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.-basics.html"/>.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
För att se de senaste produktDe viktigaste nyheter frånna i openSUSE, besök Leap 15.2 finns också att läsa här: <link xlink:href="https://wwwen.opensuse.org/Features_15.2"/>.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
För att rapportera buggar i denna utgåva, använd openSUSE Bugzilla. För mer information se <link xlink:href="https://en.opensuse.org/Submitting_Bug_Reports"/>.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Rapportera alla programbuggar du stöter på i denna förhandsutgåva av openSUSE 15.02 till openSUSE Bugzilla. För mer information, se <link xlink:href="https://en.opensuse.org/Submitting_Bug_Reports"/>. Om det är något du vill skall läggas till i denna viktiga information om utgåvan, rapportera en bugg i komponenten <quote>Release Notes</quote>.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Om du uppgraderar från en äldre version till denna version av openSUSE Leap, läs versionsinformationen från tidigare utgåvor här: <link xlink:href="https://en.opensuse.org/openSUSE:Release_Notes"/>.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
För ytterligare information om hur du uppgraderar till senaste versionen av openSUSE, se <link xlink:href="https://en.opensuse.org/SDB:Distribution-USystem_upgrade"/>.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Slutet för serviceperioden av openSUSE 15.02 har nu nåtts. För att fortsätta hålla ditt system uppdaterat skall du uppgradera till senaste versionen av openSUSE. Försäkra dig om att du installerat alla uppdateringarna för openSUSE 15.02 innan du påbörjar uppgraderingen.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
Detta är en förhandsversion av versionsinformationen för kommande openSUSE 15.02.
10 days ago piano_jonas New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Swedish
fsknorr@suse.com
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year