SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings113
100.0% Translate
Words1914
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap 15.3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch Leap_15.2 e9f4c34, 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/leap-15_2/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/cs.po
When User Action Detail Object
8 months ago none Committed changes Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
8 months ago aleskastner New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
Protože to také ovlivňuje grafické ovladače NVIDIA, řešili jsme to v našich oficiálních balíčcích pro openSUSE. Po instalaci je však nutné ručně zaregistrovat nový klíč MOK, aby nové balíčky fungovaly. Pokyny k instalaci ovladačů a zápisu klíče MOK najdete v <link xlink:href="https://en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_drivers#Secureboot"/>.
8 months ago aleskastner New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
Moduly jádra podepsané klíčem, který je buď známý jako nedůvěryhodný nebo ho nelze ověřit pomocí důvěruhodného klíče z databáze systému, budou zablokovány.
8 months ago aleskastner New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
Může to zabránit jádrovým modulům třetích stran v zavedení, když je zapnut bezpečný boot UEFI. Je důležité, že se to týká i ovladačů grafik NVIDIA nebo AMD získaných z úložišť výrobců. Balíčků modulů jádra (Kernel Module Packages, KMPs) z oficiálních úložišť openSUSE se to netýká, ty jsou totiž podepsány klíčem openSUSE. Kontrola podpisu pracuje takto:
8 months ago stfnknorr New string to translate Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
8 months ago stfnknorr Resource update Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
9 months ago admin Committed changes Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
9 months ago aleskastner New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
Lze vygenerovat uživatelský certifikát, zavést ho do systémové databáze Machine Owner Key (MOK), a jeho klíčem podepsat lokálně zkompilované moduly jádra. Moduly takto podepsané nebudou zablokovány, ani nevyvolají varovné zprávy. Viz <link xlink:href="https://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI"/>.
9 months ago aleskastner New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
Je-li zapnut bezpečný boot UEFI, zapíná nyní openSUSE Leap 15.2 zapíná nyní v modulu jádra kontrolu podpisu ovladačů od třetích stran (<literal>CONFIG_MODULE_SIG=y</literal>). Důležité: týká se ovladačů grafických adaptérů NVIDIA a AMD získaných z úložišť výrobců. Kontrola podpisu probíhá takto:Je to důležité bezpečnostní opatření, aby se v jádru (kernel) nemohl spustit nedůvěryhodný kód.
9 months ago aleskastner New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Czech
<package>qglilo</package>: NZastaralý již deset let, nahrazen <package>q5gogrub2</package>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 113 1914
Translated 100.0% 113 1914
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 24, 2020, 3:37 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year