SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings113
100.0% Translate
Words1914
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap 15.3
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch Leap_15.2 e9f4c34, 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/leap-15_2/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/nl.po
When User Action Detail Object
7 months ago none Committed changes Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
Omdat dit ook gevolgen heeft voor NVIDIA grafische stuurprogramma's, maken we dit bekend in onze officiële pakketten voor openSUSE. U moet echter handmatig een nieuwe MOK-sleutel aanbrengen na installatie om de nieuwe pakketten te laten werken. Voor instructies hoe de stuurprogramma's te installeren en de MOK-sleutel aan te brengen, zie <link xlink:href="https://en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_drivers#Secureboot"/>.
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
Het is mogelijk om een eigen certificaat te genereren, het in te voeren in de Machine Owner Key (MOK) database van het systeem en lokaal gecompileerde kernelmodules te ondertekenen met deze certificaatsleutel. Modules die op deze manier zijn ondertekend zullen nooit geblokkeerd worden of waarschuwingen veroorzaken. Zie <link xlink:href="https://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI"/>.
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
Kernelmodules die niet ondertekend of ondertekend zijn met een sleutel die ofwel bekend is maar niet wordt vertrouwd of niet geverifieerd kan worden tegen de vertrouwde sleuteldatabase van het systeem zal geblokkeerd worden.
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
Dit kan voorkomen dat kernelmodules geladen worden als UEFI Secure Boot is ingeschakeld. Kernel Module Packages (KMP's) uit de officiële openSUSE opslagruimten zijn niet aangetast, omdat de modules die ze bevatten getekend zijn met de openSUSE sleutel. De controle op ondertekening toont het volgende gegrag:
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
openSUSE Leap 15.2 schakelt nu een controle op ondertekening in door een kernelmodule voor stuurprogramma's van derden (<literal>CONFIG_MODULE_SIG=y</literal>). Dit is een belangrijke beveiligingsmaatregel om niet vertrouwde code in de kernel uit te voeren.
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
Beveiligd opstarten (boot): Stuurprogramma's van derden moeten op de juiste manier ondertekend zijn
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
<package>kaccessiblebareftp</package>, <package>kepasdocky</package>, <package>fsharp</package>, <package>konsole4gnome-desktop-sharp2</package>, <package>klinkstatusgnome-sharp2</package>, <package>kpppmono-debugger</package>, <package>kremotecontrolmono-upnp</package>, <package>kvpncpdfmod</package>, and <package>kvkbdtaglib-sharp</package>: verwijderd omdat deze pakketten niet langer bovenstrooms worden onderhoudenwerken met Mono 6.x.
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
<package>kile5vokoscreen</package>: vervangen door <package>kilevokoscreenNG</package>.
7 months ago FreekDeKruijf New translation Release Notes for openSUSE/Leap 15.2 - Dutch
<package>python-pyside</package> en <package>python-pyside-tools</package>: verwijderd omdat het afhangt van het onveilige <command>libqt4</command>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 113 1914
Translated 100.0% 113 1914
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 12, 2020, 9:18 a.m.
Last author Freek de Kruijf

Activity in last 30 days

Activity in last year