Translation status

Strings114
100.0% Translate
Words1905
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch Leap_15.2 1928ae6, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/leap-15_2/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
6 days ago admin Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Je možné vygenerovať vlastný certifikát, zaregistrovať ho do systémovej databázy Machine Owner Key (MOK) a podpísať lokálne skompilované moduly jadra s týmto certifikačným kľúčom. Moduly podpísané týmto spôsobom nebudú zablokované ani nevyvolajú varovania. Pozrite si <link xlink:href="https://en.opensuse.org/openSUSE:UEFI"/>.
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Moduly jadra, ktoré sú podpísané kľúčom, ktorý je buď známy ako nedôveryhodný, alebo ho nemožno overiť na základe systémovej databázy dôveryhodných kľúčov, budú zablokované.
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Ak je povolený UEFI Secure Boot, môže to zabrániť načítaniu modulov jadra tretích strán. Dôležité je, že to ovplyvňuje grafické ovládače NVIDIA alebo AMD z repozitárov výrobcov. Balíky modulov jadra (Kernel Module Packages, KMPs) z oficiálnych repozitárov openSUSE nie sú ovplyvnené, pretože moduly, ktoré obsahujú, sú podpísané kľúčom openSUSE. Kontrola podpisu má nasledujúce správanie:
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
S modulmi jadra, ktoré nie sú podpísané, sa bude zaobchádzať ako s <quote>kazovými</quote> a výsledkom bude. Ich načítanie bude mať za následok varovnáú správau, ale budú fungovať.
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Ak je povolený UEFI Secure Boot, openSUSE Leap 15.2 teraz umožňuje kontrolu podpisov modulov jadra pre ovládače tretích strán (<literal>CONFIG_MODULE_SIG=y</literal>). Dôležité je, že to ovplyvňuje grafické ovládače NVIDIA alebo AMD z repozitárov výrobcov. Kontrola podpisu má nasledujúce správanie:Toto je dôležité bezpečnostné opatrenie, aby sa zabránilo spusteniu nedôveryhodného kódu v jadre.
a week ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
<package>qglilo</package>: Nahradené sBol zastaraný už desať rokov, nahradil ho <package>q5gogrub2</package>.
8 days ago stfnknorr New string to translate release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
8 days ago stfnknorr Resource update release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
9 days ago admin Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-15.2 - Slovak
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 114 1905
Translated 100.0% 114 1905
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change June 27, 2020, 12:57 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year