When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
openSUSE намалява риска чрез записването на минималното нужно за да зареди Операционната Система.Минималното означава да каже на UEFI фърмуера къде се намира openSUSE boot loader-а. Допълнителните функционалности от по-новите версии на ядрото , като използването на UEFI паметта за съхранение на зареждаща и краш информация <literal>pstore</literal>, са изключени по подразбиране. Въпреки това, препоръчваме да инсталирате обновленията на фърмуера ,които вашия производител препоръчва.
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
openSUSE намалява риска чрез записването на минималното нужно за да зареди Операционната Система.Минималното означава да каже на UEFI фърмуера къде се намира openSUSE boot loader-а. Допълнителните функционалности от по-новите версии на ядрото , като използването на UEFI паметта за съхранение на зареждаща и краш информация, са изключени по подразбиране. Въпреки това, препоръчваме да инсталирате обновленията на фърмуера ,които вашия производител препоръчва.
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
<emphasis>Внимание:</emphasis> Някои UEFI фърмуери имат бъгове които могат да доведат до счупването им ако твърде много информация бъде записана в паметта им. Обаче, не е ясно колко много информация е <quote>твърде много</quote>.
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
Тази секция съдържа бележки свързани със инсталацията. За детайлни инструкции как да надстроите, моля консултирайте се с документацията на <link href="https://doc.opensuse.org/documentation/leap/startup/html/book.opensuse.startup/part.basics.html"/>.
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
Инсталиране на минимална система
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
Дялове от тип UEFI, GPT и MS-DOS
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
Моля имайте на предвид ,че минималната инсталация по подразбиране няма защитна стена. Ако имате нужда от такава, инсталирайте <literal>SuSEfirewall2</literal>.
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
За да докладвате бъгове относно тази версия, моля използвайте openSUSE Bugzilla. За повече информация можете да посетите <link href="http://en.opensuse.org/Submitting_Bug_Reports"/>.
a year ago StrahilNikolov New translation release-notes-openSUSE/Leap-42.3 - Bulgarian
Бележките за изданието са динамични. За да открите подробности за последните обновления, вижте online версията на <link href="https://doc.opensuse.org/release-notes"/>.Английската версия бива обновяване при нужда.Преведените версии често могат да бъдат неточни или непълни.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 186 2614
Translated 9.1% 17 255
Needs editing 8.1% 15
Failing check 2.2% 4

Last activity

Last change Jan. 12, 2018, 9:31 p.m.
Last author strahil nikolov

Activity in last 30 days

Activity in last year