SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Project Information

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions
Leap_42.1
48.1% 31.5% 8.6% 6 1 Translate
Leap_42.3
57.6% 49.7% 18.4% 5 2 Translate
master
89.8% 80.4% 10.1% 1 1 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

When User Action Translation
4 days ago None Commited changes release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Od montuj system plików:
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
find /mnt -xdev -delete
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Usuń wszystkie pliki w /mnt które nie są w sub-volumenie:
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
mount /dev/<placeholder-1/> -o subvolid=5 /mnt
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
&lt;ROOT_FILE_SYSTEM&gt;
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Zamontuj początkowy system plików root:
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Jeżeli użyto nie standardowych opcji do skonfigurowania systemu plików Btrfs lub nie dokonano wcześniej procedury przywracania systemu, wywołanie następującej procedury może doprowadzić do utraty danych.
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Dodatkowo, należało wcześniej dokonać operacji przywracania systemu.
4 days ago Michał Szymański New translation release-notes-openSUSE/Leap_42.2 - Polish
Poniższa procedura zadziała wyłącznie na instalacjach skonfigurowanych przy wykorzystaniu domyślnych wartości zaproponowanych przez instalator openSUSE 13.2.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 170 2599
Translated 67.6% 115 1665
Review 7.6% 13
Failing check 5.2% 9

Last activity

Last change March 19, 2017, 4:48 p.m.
Last author Michał Szymański

Activity in last 30 days

Activity in last year