It makes nearly no sense to translate master branch of relelase-notes-openSUSE. Lastest product branch is more useful.

Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words914
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap-15.2
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap-15.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch master f13d106, 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sk.po
When User Action Detail Object
2 years ago FerdinandGalko Committed changes release-notes-openSUSE/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded release-notes-openSUSE/master - Slovak
V openSUSE Tumbleweed už nie je preddefinovaná compose klávesová kombinácia, pretože <keycombo><keycap function="shift"/><keycap>Pravý Ctrl</keycap></keycombo> nefunguje už podľa očakávania.
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded release-notes-openSUSE/master - Slovak
V niektorých prípadoch Plymouth správne nezobrazuje výzvu na zadanie hesla. Ak to chcete opraviť, pridajte <literal>plymouth.enable=0</literal> do príkazové riadka jadra. Pozrite si tiež <ulink urlxlink:href="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=966255"/>.
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded release-notes-openSUSE/master - Slovak
Ak chcete nahlásiť chyby o tejomto verziiydaní, použite openSUSE Bugzilla. Ďalšie informácie nájdete na <ulink urlxlink:href="https://en.opensuse.org/openSUSE:Submitting_bug_reports"/>.
2 years ago none Committed changes release-notes-openSUSE/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/master - Slovak
Copyright © 2015 SUSE LLC
2 years ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/master - Slovak
Najnovšie správy zo produkte od openSUSE nájdete na <ulink urlxlink:href="https://www.opensuse.org"/>.
2 years ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/master - Slovak
ĎalšiuDodatočnú alebo aktualizovanú dokumentáciu nájdete na <ulink urlxlink:href="https://doc.opensuse.org/"/>.
2 years ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/master - Slovak
Ďalšie informácie nájdete na DVDmédiu v adresári <filename>docu</filename>.
2 years ago FerdinandGalko New translation release-notes-openSUSE/master - Slovak
Chronologický záznam všetkých zmien vykonaných v aktualizovaných balíkoch nájdete v súbore <filename>ChangeLog</filename> v najvyššej adresárovej úrovni DVDmédia.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 51 914
Translated 100.0% 51 914
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 4, 2018, 1:53 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year