SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
It makes nearly no sense to translate master branch of relelase-notes-openSUSE. Lastest product branch is more useful.

Translation status

Strings51
100.0% Translate
Words914
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Leap 15.3
63.6% 62.1% 20.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Leap 15.2
88.5% 85.2% 5.3% 0.0% 0.9% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/release-notes-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.3
Repository git@github.com:openSUSE/release-notes-openSUSE.git
Repository branch master c20fd65, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/release-notes-opensuse/master/
Filemaskpo/*.po
Translation file po/sv.po
When User Action Detail Object
10 months ago none Committed changes Release Notes for openSUSE/master - Swedish
11 months ago piano_jonas Translation changed Release Notes for openSUSE/master - Swedish
openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Med openSUSE kan surfa på nätet, hantera din e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och mycket mer. Och dessutom ha kul!
11 months ago none Committed changes Release Notes for openSUSE/master - Swedish
11 months ago none Committed changes Release Notes for openSUSE/master - Swedish
a year ago none Suggestion added Release Notes for openSUSE/master - Swedish
openSUSE är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Med openSUSE kan Du surfa på nätet, hantera din e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och mycket mer. Och dessutom ha kul!
a year ago piano_jonas Suggestion accepted Release Notes for openSUSE/master - Swedish
openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. DuMed openSUSE kan surfa på nätet, hantera din e-post och bilder, spela upp musik och film, sköta kontorsarbete, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och ha mycket nöjemer. Och dessutom ha kul!
a year ago piano_jonas Translation changed Release Notes for openSUSE/master - Swedish
openSUSE Tumbleweed är ett fritt Linuxbaserat operativsystem för stationära och bärbara datorer såväl som servrar. Du kan surfa på nätet, hantera e-post, organisera och redigera bilder, arbeta med ordbehandling, kalkylblad och databaser, spela upp videofilmer, musik och bilder, spela upp musik och film, sköta kontorsarbete och ha mycket mer. Och dessutom ha kulnöje!
a year ago piano_jonas New translation Release Notes for openSUSE/master - Swedish
I openSUSE Tumbleweed finns inte längre någon fördefinierad Compose-tangentkombination eftersom <keycombo><keycap function="shift"/><keycap>Right Ctrl</keycap></keycombo> inte längre fungerar som förväntat.
a year ago piano_jonas New translation Release Notes for openSUSE/master - Swedish
I en del fall visar inte Plymouth lösenordsprompten korrekt. För att fixa detta lägg till <literal>plymouth.enable=0</literal> till kärnans kommandorad. Se också <ulink urlxlink:href="https://bugzilla.opensuse.org/show_bug.cgi?id=966255"/>.
a year ago piano_jonas New translation Release Notes for openSUSE/master - Swedish
För att rapportera buggar i denna utgåva, använd openSUSE Bugzilla. För mer information se<ulink urlxlink:href="https://en.opensuse.org/openSUSE:Submitting_bug_reports"/>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 51 914
Translated 100.0% 51 914
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 24, 2020, 5:53 a.m.
Last author Jonas Svensson

Activity in last 30 days

Activity in last year