When User Action Detail Object
2 years ago none Resource update scout/scout master - Bulgarian
2 years ago none Resource update scout/scout master - Bulgarian
3 years ago none Committed changes scout/scout master - Bulgarian
3 years ago shyukrishyukriev New translation scout/scout master - Bulgarian
Не могат да се изтеглята резултати от заявка %s
3 years ago shyukrishyukriev New translation scout/scout master - Bulgarian
търси в пакети, използвайки уеб услугата webpin
3 years ago shyukrishyukriev Translation changed scout/scout master - Bulgarian
Търси споделени библиотеки.
3 years ago shyukrishyukriev New translation scout/scout master - Bulgarian
търси споделени библиотеки
3 years ago shyukrishyukriev New translation scout/scout master - Bulgarian
търси java класове в JAR файлове
3 years ago shyukrishyukriev New translation scout/scout master - Bulgarian
търси обратно по име на пакета
3 years ago shyukrishyukriev New translation scout/scout master - Bulgarian
покажи номер на версята на програмата и изход
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 48 186
Translated 58.3% 28 70
Needs editing 27.1% 13
Failing check 10.4% 5

Last activity

Last change Feb. 26, 2017, 9:37 p.m.
Last author Shyukri Shyukriev

Activity in last 30 days

Activity in last year