SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words1013
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/skelcd-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT
Repository git@github.com:openSUSE/skelcd-openSUSE.git
Repository branch master 93dc01e, 10 months ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/skelcd-opensuse/master/
Filemasklicense/license.*.po
Translation file license/license.sv.po
When User Action Detail Object
a year ago admin Resource update skelcd-openSUSE/master - Swedish
2 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Swedish
2 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Swedish
3 years ago none Committed changes skelcd-openSUSE/master - Swedish
3 years ago piano_jonas Translation changed skelcd-openSUSE/master - Swedish
Detta är en icke-officiell översättning av openSUSE #VERSION# licensen
till svenska. Denna text är ej juridiskt bindande i fråga om villkoren
för att distribuera openSUSE #VERSION# - endast den engelska original-
texten av licensen för openSUSE #VERSION# är det. Likväl hoppas vi att
denna översättning kan vara till hjälp för användare med svenska som
modersmål att lättare förstå licensen.
3 years ago piano_jonas Translation changed skelcd-openSUSE/master - Swedish
Detta är en icke-officiell översättning av openSUSE #VERSION# licensen
till Svenska. Denna text är ej juridiskt bindande i fråga om villkoren
för att distribuera openSUSE #VERSION# - endast den engelska original-
texten av licensen för openSUSE #VERSION# är det. Likväl hoppas vi att
denna översättning kan vara till hjälp för användare med svenska som
modersmål att lättare förstå licensen.
3 years ago none Committed changes skelcd-openSUSE/master - Swedish
3 years ago piano_jonas Translation changed skelcd-openSUSE/master - Swedish
Detta avtal reglerar hur du får ladda ned, installera och använda
openSUSE #VERSION# och dess uppdateringar, oavsett hur de levereras.
openSUSE #VERSION# är ett kollektivt arbete som står under USA:s
Copyright Law. I enlighet med följande villkor ger dig openSUSE-
projektet en licens för detta kollektiva arbete i enlighet med GNU
General Public License version 2. Genom att ladda hem, installera,
eller använda openSUSE #VERSION#, accepterar du villkoren
i detta avtal.
3 years ago piano_jonas Translation changed skelcd-openSUSE/master - Swedish
Om någon del av detta licensavtal visar sig vara ogiltigt eller inte kan
följas, påverkas inte resterande delar av avtalet. Detta licensavtal lyder
under delstaten Utah samt USA:s lagar, utan hänsyn till lagvalsregler,
förutom att FN: s konvention om internationell försäljning av varor inte
gäller. Detta avtal utgör det enda avtalet mellan dig och openSUSE-
projektet och kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse
undertecknad av båda parter. Undantag från någon av villkoren i
detta avtal gäller enbart om de är skriftliga och undertecknade av
behörig företrädare för part som blir förbunden. Inget undantag
från något tidigare eller nuvarande villkor till följd av brott eller
oförmåga att följa avtal, skall kunna ligga till grund för tolkning av
framtida undantag. Användning, kopiering eller utlämning av den
amerikanska regeringen är föremål för begränsning enligt
FAR 52.227-14 (dec. 2007) alternativt III (dec. 2007), FAR 52.227-19
(dec. 2007) eller DFARS 252.227-7013 (b)(3) (nov. 1995), eller dess
efterföljare.
3 years ago piano_jonas Translation changed skelcd-openSUSE/master - Swedish
Du bekräftar att openSUSE #VERSION# är föremål för U.S. Export
Administration Regulations (“EAR”) och du samtycker till att följa EAR.
Du kommer inte att exportera eller återexportera openSUSE #VERSION#
direkt eller indirekt till: (1) något land som är föremål för USA:s
exportrestriktioner, (2) någon slutanvändare som du har anledning tro
kommer att använda openSUSE #VERSION# till design, utveckling eller
produktion av nukleära, kemiska eller biologiska vapen, raketsystem,
rymdfarkoster, sondraketer, obemannade luftfarkoster som inte är
tillåtna av berörd myndighet enligt lag eller specifik licens, eller (3)
slutanvändare som har förbjudits från att delta i USA:s exporttransaktioner
av någon federal byrå av den amerikanska regeringen. Genom att
ladda ned och använda openSUSE #VERSION#, samtycker du med
förutnämnda villkor och bekräftar och garanterar att du inte befinner
dig i, står under kontroll av, är medborgare av eller bosatt i ett land
som omfattas av någon sådan lista. Utöver detta är du ansvarig för
att följa alla lokala lagar i din region som kan påverka din rätt att
importera, exportera eller använda openSUSE #VERSION#. Informera
dig på "Bureau of Industry and Security" hemsida www.bis.doc.gov
innan du exporterar varor som omfattas av EAR. Det ligger på ditt
ansvar att erhålla erforderliga exportgodkännande.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 10 1013
Translated 100.0% 10 1013
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 28, 2016, 9:49 p.m.
Last author Jonas Svensson

Activity in last 30 days

Activity in last year