Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (China)
96.9% 94.6% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
10.8% 7.3% 5.3% 0.2% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master 7e1f5209, 8 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/installation/*.po
Number of strings 4140
Number of words 63503
Number of languages 5
Number of source strings 940
Number of source words 14398
When User Action Detail Object
5 days ago none Committed changes uyuni/docs installation master - Czech
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Přidáte-li distribuci, nově synchronizujete kanály nebo zaregistrujete systém na serveru {productname} Serveru, může trvat několik minut, než bude indexován a zobrazen ve výsledcích vyhledávání. Potřebujete-li vynutit nové sestavení vyhledávacího indexu, zadejte na příkazovém řádku tento příkaz:
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Pro nastavení proxy serveru {productname} musíte mít heslo k certifikátu.
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Při vytváření hesla k certifikátu se ujistěte, že má délku alespoň sedm znaků. Nesmí obsahovat mezery, jednoduché nebo dvojité uvozovky (``'`` nebo ``"``), vykřičníky (``!``) ani znaky dolaru (``$``). Hesla si vždy ukládejte na bezpečném místě. Bez tohoto hesla nebude možné nastavit proxy server {productname}.
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Neregistrujte si server {productname} na sebe. Server {productname} musí být spravován jednotlivě nebo pomocí jiného samostatného serveru {productname}. Další informace o použití více serverů viz xref:large-deployments:multi-server.adoc[].
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Zaregistrujte proxy bootstrapovým skriptem, jak je popsáno v xref:installation:proxy-registration.adoc[]. Ve skriptu bootstrap nastavte re-aktivační klíč jako [systemitem]``ACTIVATION_KEYS``. Více o používání re-aktivačních klíčů viz xref:client-configuration:activation-keys.adoc[] použitý u starého proxy v parametru [systemitem]``ACTIVATION_KEYS``.
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Nainstalujte nový server {productname} Proxy a zajistěte, aby měl stejnou IP adresu jako ten, který nahrazujete. Pokyny k instalaci viz xref:install-proxy-unified.adoc[Proxy Installation].
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Postup: Výměna proxy a udržení registrace klientůtradičního proxy za Salt proxy
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Proxy můžete přeinstalovat a tak přepnout z tradičního na Salt proxy. V této metodě namísto reaktivačního klíče znovu použijte stejný aktivační klíč, který jste použili k původní registraci proxy. To znamená, že nemusíte znovu registrovat klienty.
8 days ago aleskastner New translation uyuni/docs installation master - Czech
Změňte proxy z tradičního na Salt
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year