SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html

Translation status

Strings825
100.0% Translate
Words12870
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
java TEST
8.5% 2.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
web master TEST
89.0% 87.1% 5.5% 1.9% 0.1% 0.4% Translate
docs client-configuration 4.1
1.2% 0.9% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
12.6% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
1.4% 1.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
5.4% 3.1% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
1.6% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
100.0% 100.0% 0.0% 13.5% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-public-cloud master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
63.4% 46.6% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
dnf-plugin-spacewalk master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs installation 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
1.4% 0.6% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
web master
89.0% 87.1% 5.5% 1.9% 0.1% 0.4% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
8.3% 2.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade master
100.0% 100.0% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
3.5% 2.3% 1.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master a540e0ab, 7 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/installation/*.po
Translation file l10n-weblate/installation/cs.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes uyuni/docs installation master - Czech
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
Než budete moci synchronizovat softwarová úložiště se SCC, budete muset do {productname} zadat pověření organizace. Pověření organizace vám umožňují přístup ke stažení produktu {suse}. Pověření vaší organizace najdete na https://scc.suse.com/organizations.
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
Další informace o používánití re-aktivačních klíčů viz xref:client-configuration:activation-keys.adoc[].
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
Ve {wWebui} vnavigujte do menu:Salt[Keys] najdě, vyhledejte klíč Salt sdružpojený s původním proxy a klistiskněte btn:[delete] (Smazat).
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
Proxy Salt potřebují před zavedením ještě další nastavenířed bootstrapem nového Salt proxy je třeba provést určité dodatečné kroky.
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
ZObnovu spusťte configure-proxy.sh, jak je popsáno v xref:installation:uyuni-proxy-setup.adoc#uyuni-proxy-setup-confproxy[]te data proxy ze zálohy, kterou jste provedli dříve (v kroku 1 tohoto postupu).
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
ZarRegistrujte nový proxy zaváděcím (bootstrapovým) skriptem, jak je popsáno v xref:installation:proxy-registration.adoc[]. V bootstrapovuvedeném skriptu nastavte re-aktivační klíč v parametruem [systemitem]``REACTIVATION_KEY``.
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
Ve {webui} vytvořte reaktivační klíč pro starý proxy systém:. Na záložce [guimenu]``System Details`` (podrobnosti systému) starého proxy klikněte na [guimenu]``Reactivation`` (re-aktivace). Klikněte [guimenu]``Generate New Key`` (generovat nový klíč) a nový klíč si poznamenejte.
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
Ve {webui} vytvořte re-aktivační klíč pro původnístarý proxy systém.: Na záložce [guimenu]``System Details`` původní starého proxy klikněte na [guimenu]``Reactivation``. (re-aktivace). Klikněte [guimenu]``Generate New Key`` (vygenerovat nový klíč) a nový klíč si poznamenejte.
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs installation master - Czech
Instalujte nový {productname} Proxy. Pokyny k instalaci viz xref:install-proxy-unified.adoc[Proxy Installation].
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 825 12870
Translated 100.0% 825 12870
Needs editing 0.0% 0
Failing check 5.8% 48

Last activity

Last change March 21, 2021, 8:33 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year