Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (China)
0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
50.8% 33.7% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master 5aea8e99, 8 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/large-deployments/*.po
Number of strings 1625
Number of words 34405
Number of languages 5
Number of source strings 325
Number of source words 6881
When User Action Detail Object
5 hours ago none Committed changes uyuni/docs large-deployments master - Czech
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
Vždy začněte v malém a postupně přidávejte. Sledujte přitom server, abyste brzy zjistili možné problémy.
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
Tato sekce obsahuje řadu doporučení pro rozsáhlé instalace.
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
Doporučení k provozu
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
typical-hub-architecture-overview.svg
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
{productname} centrum (hub) pomáhá spravovat velmi rozsáhlou instalaci. Typická topologie centra vypadá takto:
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
Pokud potřebujete spravovat velký počet klientů, ve většině případů k tomu postačí jeden vhodně naladěný {productname} Server. Pokud však potřebujete spravovat desítky tisíc klientů, můžete to usnadnit používáním více {productname} Serverů spojených do centra (hubu) k jejich správě.
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
Použití vícera serverů pro správu rozsáhlých instalací
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
Další informace o monitorování viz xref:administration:monitoring.adoc[].
7 hours ago aleskastner New translation uyuni/docs large-deployments master - Czech
Je třeba instalovat systémy Prometheus a Grafana na stroji odděleném od {productname} Serveru. Doporučujeme používat spravovaný klient Salt jako monitorovací server.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year