Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (China)
3.8% 0.4% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master 4b6148f3, 2 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/quickstart-public-cloud/*.po
Number of strings 130
Number of words 2760
Number of languages 5
Number of source strings 26
Number of source words 552
When User Action Detail Object
3 weeks ago FrantisekKobzik Component unlocked uyuni/docs quickstart-public-cloud master
3 weeks ago PascalArlt Component locked uyuni/docs quickstart-public-cloud master
3 weeks ago none Committed changes uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Když máte připravený virtuální stroj a nainstalovaný obraz BYOS, musíte nastavit {productname}. To se děje stejným způsobem jako lokální instalace, pomocí {yast}. Po dokončení instalace {productname} musíte aktivovat modul veřejného cloudu. Poté můžete dokončit nastavení v {productname} {webui}. Další informace o nastavení najdete v dokumentu xref:installation:pubcloud-setup.adoc[].
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Další informace o nastavení instance veřejného cloudu vizVyberte typ instance veřejného cloudu, který splňuje hardwarové a síťové požadavky, v xref:installation:pubcloud-requirements.adoc[].
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Používáte-li metodu BYOS, začněte přihlášením k vybranému poskytovateli veřejného cloudu a spuštěním instance {productname}. V závislosti na veřejném cloudu, který používáte, můžete obvykle vyhledat obrazy serveruBYOS {productname} Serveru vyhledáním ``suse manager`` (správce suse). V EC2 musíte hledat v komunitě AMI. V GCE a Azure prohledejte "tržiště" (marketplace).
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Většina poskytovatelů veřejného cloudu zpřístupňuje {sles} jako obraz BYOS. To znamená, že aplikace {sles} je předinstalována a produkt {productname} můžete nainstalovat na ni pomocí jednotného instalátoru. Můžete to provést podle stejných pokynů jako pro jakoukoli místní instalaci {productname}. Než začnete, budete potřebovat oprávnění k produktu {suse}. U této metody buďte opatrní, protože byste mohli nakonec potřebovat další oprávnění k produktu, která by mohla zvýšit vaše náklady.
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Platba na vyžádání {sles} za obraz (PAYG)
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
V této metodě se přihlásíte k odběru veřejné cloudové služby a nainstalujete produkt {productname} do virtuálního počítače pomocí jednotného instalačního programu. Než začnete, budete potřebovat oprávnění k produktu {suse}. Můžete to provést podle stejných pokynů, jako při jakékoli místní instalaci {productname}.
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Virtuální stroj ve veřejném cloudu
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year