SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html

Translation status

Strings26
100.0% Translate
Words552
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
java TEST
8.5% 2.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
web master TEST
89.0% 87.1% 5.5% 1.9% 0.1% 0.4% Translate
docs client-configuration 4.1
1.2% 0.9% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
12.6% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
1.4% 1.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
5.4% 3.1% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
1.6% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
100.0% 100.0% 0.0% 13.5% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
63.4% 46.6% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
dnf-plugin-spacewalk master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs installation 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
1.4% 0.6% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
web master
89.0% 87.1% 5.5% 1.9% 0.1% 0.4% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
8.3% 2.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade master
100.0% 100.0% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
3.5% 2.3% 1.4% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
docs installation master
100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master 2bbaa510, 7 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/quickstart-public-cloud/*.po
Translation file l10n-weblate/quickstart-public-cloud/cs.po
When User Action Detail Object
4 weeks ago none Committed changes uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Když máte připravený virtuální stroj a nainstalovaný obraz BYOS, musíte nastavit {productname}. To se děje stejným způsobem jako lokální instalace, pomocí {yast}. Po dokončení instalace {productname} musíte aktivovat modul veřejného cloudu. Poté můžete dokončit nastavení v {productname} {webui}. Další informace o nastavení najdete v dokumentu xref:installation:pubcloud-setup.adoc[].
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Další informace o nastavení instance veřejného cloudu vizVyberte typ instance veřejného cloudu, který splňuje hardwarové a síťové požadavky, v xref:installation:pubcloud-requirements.adoc[].
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Používáte-li metodu BYOS, začněte přihlášením k vybranému poskytovateli veřejného cloudu a spuštěním instance {productname}. V závislosti na veřejném cloudu, který používáte, můžete obvykle vyhledat obrazy serveruBYOS {productname} Serveru vyhledáním ``suse manager`` (správce suse). V EC2 musíte hledat v komunitě AMI. V GCE a Azure prohledejte "tržiště" (marketplace).
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Většina poskytovatelů veřejného cloudu zpřístupňuje {sles} jako obraz BYOS. To znamená, že aplikace {sles} je předinstalována a produkt {productname} můžete nainstalovat na ni pomocí jednotného instalátoru. Můžete to provést podle stejných pokynů jako pro jakoukoli místní instalaci {productname}. Než začnete, budete potřebovat oprávnění k produktu {suse}. U této metody buďte opatrní, protože byste mohli nakonec potřebovat další oprávnění k produktu, která by mohla zvýšit vaše náklady.
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Platba na vyžádání {sles} za obraz (PAYG)
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
V této metodě se přihlásíte k odběru veřejné cloudové služby a nainstalujete produkt {productname} do virtuálního počítače pomocí jednotného instalačního programu. Než začnete, budete potřebovat oprávnění k produktu {suse}. Můžete to provést podle stejných pokynů, jako při jakékoli místní instalaci {productname}.
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Virtuální stroj ve veřejném cloudu
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Většina poskytovatelů veřejného cloudu zpřístupňuje BYOS obraz {productname}. To znamená, že nemusíte instalovat {productname}, stačí nastavit server. Než začnete, budete potřebovat oprávnění k produktu {suse} a je třeba provést několik dalších kroků nastavení. Dokumentace veřejného cloudu v sadě dokumentace {productname} předpokládá, že používáte tuto metodu.
4 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Přineste si vlastní předplatné (Bring your own subscription, BYOS)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 26 552
Translated 100.0% 26 552
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 15, 2021, 3:27 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year