SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html

Translation status

Strings109
100.0% Translate
Words1927
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
6.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
0.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
100.0% 100.0% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
3.3% 2.3% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
0.9% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
web master
25.3% 31.1% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% Translate
docs upgrade master
100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
docs installation master
100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
dnf-plugin-spacewalk master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
5.6% 2.9% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
1.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master 7e1f5209, 5 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/quickstart-public-cloud/*.po
Translation file l10n-weblate/quickstart-public-cloud/cs.po
When User Action Detail Object
4 days ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Musíte začít tím, že se přihlásíte k vybranému poskytovateli veřejného cloudu a spustíte instanci {productname}.
4 days ago PascalArlt New string to translate uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
4 days ago PascalArlt Resource update uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
4 days ago none New source string uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
2 months ago none Resource update uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
2 months ago none Committed changes uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
2 months ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Pro nastavení úložiště zkontrolujte, zda je kořenový svazek serveru {productname} 100{nbsp}GB nebo větší. Přidejte další úložný disk o velikosti 500{nbsp}GB nebo více a pokud je to možné, vyberte úložiště typu SSD. Cloudové obrazy pro server {productname} používají skript k přiřazení tohoto samostatného svazku při spuštění instance. Název uzlu zařízení se bude lišití v závislosti na poskytovateli a Vámi vybraném typu instance.
2 months ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Z důvodu zabezpečení sítě a nastavení přístupu budete musetmusíte povolit přístup HTTPS. To vám umožní přístup k {productname} {webui}.
2 months ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
V závislosti na veřejném cloudu, který používáte, můžete obvykle vyhledat obrazy serveru {productname} vyhledáním ``suse manager`` (správce suse). V EC2 budete musetmusíte hledat v komunitě AMI. V GCE a Azure prohledejte "tržiště" (marketplace).
2 months ago aleskastner New translation uyuni/docs quickstart-public-cloud master - Czech
Máte-li v úmyslu zaregistrovat klienty {ubuntu} nebo {rhel}, budete si musetmusíte nastavit vlastní úložiště a kanály. Další informace viz příslušnou sekci xref:client-configuration:registration-overview.adoc[].
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 109 1927
Translated 100.0% 109 1927
Needs editing 0.0% 0
Failing check 4.6% 5

Last activity

Last change Jan. 20, 2021, 10:18 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year