Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (China)
0.7% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
1.4% 1.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
0.2% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master 8b3f2e49, 6 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/salt/*.po
Number of strings 6275
Number of words 81710
Number of languages 5
Number of source strings 1255
Number of source words 16342
When User Action Detail Object
5 days ago none Committed changes uyuni/docs salt master - Czech
5 days ago aleskastner New translation uyuni/docs salt master - Czech
Další informace viz:
5 days ago aleskastner New translation uyuni/docs salt master - Czech
Budete muset počkat, než se tento příkaz dokončí. Neukončujte proces klávesovou kombinací kbd:[Ctrl+C].
5 days ago aleskastner New translation uyuni/docs salt master - Czech
salt --batch-size 50 '*' state.sls util.mgr_mine_config_clean_up
5 days ago aleskastner New translation uyuni/docs salt master - Czech
Tím se restartují klienty a generují se některé události Salt, které mají být zpracovány serverem. Pokud máte velký počet klientů, manipulace s těmito událostmi by mohly vytvořit nadměrné zatížení. Chcete-li se tomu vyhnout, můžete provést příkaz v dávkovém režimu:
5 days ago aleskastner New translation uyuni/docs salt master - Czech
salt '*' state.sls util.mgr_mine_config_clean_up
5 days ago aleskastner New translation uyuni/docs salt master - Czech
Salt Mine vypnete na serveru tímto příkazem:
5 days ago aleskastner New translation uyuni/docs salt master - Czech
Nově registrované klienty Salt budou mít Salt Mine standardně vypnutý. Běží-li na Vašem systému Salt Mine, můžete snížit zátěž systému jeho vypnutím. Je to zvláště účinné při mnoha klientech.
5 days ago none New string to translate uyuni/docs salt master - Chinese (China)
5 days ago none New string to translate uyuni/docs salt master - Korean
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year