SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html

Translation status

Strings403
100.0% Translate
Words5874
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
6.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
0.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
100.0% 100.0% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-public-cloud master
100.0% 100.0% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
3.3% 2.3% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
0.9% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
web master
22.3% 24.5% 0.2% 0.6% 0.1% 0.0% Translate
docs installation master
100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
dnf-plugin-spacewalk master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
5.6% 2.9% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
1.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master 7e1f5209, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/upgrade/*.po
Translation file l10n-weblate/upgrade/cs.po
When User Action Detail Object
yesterday aleskastner Translation changed uyuni/docs upgrade master - Czech
Upgrade z verze 4 na 4.1 také upgraduje základní OS ze SLES 15 SP1 na SLES 15 SP2 a databázi PostgreSQL z verze{nbsp}10 na 12 jako následným krokem. Další informace o upgradu databáze viz xref:upgrade:db-migration-12.adoc[].
yesterday aleskastner Translation changed uyuni/docs upgrade master - Czech
Upgrade z verze 4 na 4.1 také upgraduje základní OS ze SLES 15 SP1 na SLES 15 SP2 a databázi PostgreSQL z verze{nbsp}10 na 12 jako následným krokem. Další informace o upgradu databáze viz xref:upgrade:db-migration-12.adoc[].
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Upgradujete-li {productname} Proxy, podívejte se na xref:pgrade:proxy-intro.adoc[].
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
{productname} používá schéma verzí [literal]``RRRR.MM`` vhodné pro postupná vydání. Upgradujete-li {productname} Server, podívejte se na xref:upgrade:server-intro-uyuni.adoc[].
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Upgradujete-li {productname} Server, podívejte se na xref:upgrade:server-intro.adoc[].
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Aktualizace údržby (Maintenance Updates, MU) lze na {productname} Proxy nainstalovat stejným způsobem jako ostatní klienty. Aktualizace MU vyžadují restart služby proxy.
yesterday PascalArlt New string to translate uyuni/docs upgrade master - Czech
yesterday PascalArlt Resource update uyuni/docs upgrade master - Czech
yesterday none New source string uyuni/docs upgrade master - Czech
yesterday none New source string uyuni/docs upgrade master - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 403 5874
Translated 100.0% 403 5874
Needs editing 0.0% 0
Failing check 6.7% 27

Last activity

Last change Jan. 20, 2021, 10:22 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year