SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html

Translation status

Strings402
100.0% Translate
Words5862
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
java TEST
8.5% 2.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
web master TEST
89.0% 87.1% 5.5% 1.9% 0.1% 0.4% Translate
docs client-configuration 4.1
1.2% 0.9% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
12.6% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
1.4% 1.7% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
5.4% 3.1% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
1.6% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
100.0% 100.0% 0.0% 13.5% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-public-cloud master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
63.4% 46.6% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
dnf-plugin-spacewalk master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs installation 4.1
100.0% 100.0% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
1.4% 0.6% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
web master
89.0% 87.1% 5.5% 1.9% 0.1% 0.4% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
8.3% 2.5% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
3.5% 2.3% 1.3% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
docs installation master
100.0% 100.0% 0.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master c2e9702c, 5 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/upgrade/*.po
Translation file l10n-weblate/upgrade/cs.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Committed changes uyuni/docs upgrade master - Czech
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs upgrade master - Czech
Upgrade z verze 4 na 4.1 také upgraduje základní OS ze SLES 15 SP1 na SLES 15 SP2 a databázi PostgreSQL z verze{nbsp}10 na 12 jako následným krokem. Další informace o upgradu databáze viz xref:upgrade:db-migration-12.adoc[].
3 weeks ago none Committed changes uyuni/docs upgrade master - Czech
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs upgrade master - Czech
Upgradujteovat databázi na vyšší verzi
3 weeks ago aleskastner Translation changed uyuni/docs upgrade master - Czech
NaZ příkazovémho řádku na {productname} Serveru, jako root, přideoužijte potřebné kanály příkazem [command]``spacewalk-common-channels`` pro přidání příslušných kanálů:
3 weeks ago none Resource update uyuni/docs upgrade master - Czech
3 weeks ago none Committed changes uyuni/docs upgrade master - Czech
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
Po dokončení migrace budete muset ručně restartovatujte {productname} Server:
3 weeks ago aleskastner New translation uyuni/docs upgrade master - Czech
ToVerze PostgreSQL, kterou používáte, závisí na základním operačním systému. Dodávaná verze PostgreSQL u Leap 15.2 je 12 a tu v něm uyuni používá{opensuse}{nbsp}Leap{nbsp}15.2 používá PostgreSQL{nbsp}12 a tuto verzi na uvedeném OS používá i {uyuni}. Očekává se, že {opensuse}{nbsp}Leap 15.3 bude mít PostgreSQL 13, takže v něm očekávejte PostgreSQL verzi 13.
3 weeks ago none New string to translate uyuni/docs upgrade master - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 402 5862
Translated 100.0% 402 5862
Needs editing 0.0% 0
Failing check 5.7% 23

Last activity

Last change March 19, 2021, 9:05 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year