SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings17
100.0% Translate
Words738
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
6.3% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
0.6% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
100.0% 100.0% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-public-cloud master
100.0% 100.0% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% Translate
docs client-configuration master
3.3% 2.3% 0.8% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs ROOT master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
0.8% 0.3% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
web master
21.3% 24.1% 0.1% 0.5% 0.1% 0.0% Translate
docs upgrade master
100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
docs installation master
100.0% 100.0% 0.0% 6.6% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
dnf-plugin-spacewalk master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
5.6% 2.9% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
0.9% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators translation@lists.uyuni-project.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni.git
Repository branch master-weblate 12729677cb, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/backend/
Filemaskjava/code/src/com/redhat/rhn/frontend/strings/template/StringResource_*.xml
Translation file java/code/src/com/redhat/rhn/frontend/strings/template/StringResource_cs.xml
When User Action Detail Object
3 months ago PascalArlt Resource update uyuni/java template - Czech
3 months ago PascalArlt Resource update uyuni/java template - Czech
4 months ago none Committed changes uyuni/java template - Czech
4 months ago aleskastner New translation uyuni/java template - Czech

Změna předvoleb oznámení -----
----------------------------
Chcete-li globálně povolit / zakázat své předvolby Patch Alert, přihlaste se na
@@PRODUCT_NAME@@ a přejděte z části „Přehled“ / „Můj účet“ na kartu „Předvolby“.

URL: {0}

Oznámení můžete také povolit/zakázat na jednotlivých systémech výběrem
konkrétního systému ze „Seznamu systémů“. V zobrazení jednotlivých systémů
klikněte na kartu „Podrobnosti“.

{1}
{2}
4 months ago aleskastner New translation uyuni/java template - Czech
Název profilu vydání archivu
Vydání Arch Název profilu
---------- ---------- -------------------------- -------------------
{0}

Problémy popsané v tomto zpravodaji můžete řešit dvěma způsoby:

- vyberte název serveru kliknutím na jeho název ze seznamu
dostupného v následujícím umístění a poté pro něj naplánujte
aktualizaci opravy: {1}záplatou:
{1}

- spusťte agenta aktualizace na každém ovlivněném serveru.
¨
4 months ago aleskastner New translation uyuni/java template - Czech

Existuje {0} ovlivněných systémů registrovaných v části 'Přehled'
(zobrazeny jsou pouze systémy, pro kteréjimž jste výslovně povolili Patch Alerts
- upozornění na záplatuy).
4 months ago aleskastner New translation uyuni/java template - Czech

V 'Přehledu' je zaregistrován 1 ovlivněný systém (zobrazeny jsou
pouze systémy, pro které jste výslovně povolili Patch Alerts).
4 months ago aleskastner New translation uyuni/java template - Czech

-------
--------------------- -
Seznam ovlivněných systémů
----
--------------------- ----
Tato Patch Advisory se může vztahovat k systémům uvedeným níže.
Víte-li, že se tato oprava nevztahuje na uvedený systém, je možné, že profil
balíčku pro tento server je zastaralý. V takovém případě byste měli spustit
'up2date -p' (RHEL 4 a níže) nebo 'rhn-profile-sync' (SLES, RHEL 5 a vyšší)
jako root příslušného systému, abyste obnovili svůj softwarový profil.
4 months ago aleskastner New translation uyuni/java template - Czech

@@PRODUCT_NAME@@ zjistil, že pro jeden nebo více systémů,
které jste zaregistrovali, platí následující doporučení: Kompletní

Úplné
informace o této aktualizaci najdete zde:
{0}

{1} - {2}
------------------------------------------------------------------------------
Shrnutí:
{3}

{4} {5} {6}
{7}
------------------------------------------------------------------------------
4 months ago none New string to translate uyuni/java template - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 17 738
Translated 100.0% 17 738
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 18, 2020, 7:35 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year