Translation status

Strings64
53.1% Translate
Words431
46.6%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-add-on
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 0a9df911b5
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Translation file po/add-on/sq.po
When User Action Translation
2 weeks ago None Committed changes yast-add-on/master - Albanian
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Të dhënat e CD-ROM nuk përputhen me sistemin Linux në funksion.
Ndërprite tani.
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Gabim në seksionin AutoYaST <add_on>.
Mungon vlera e detyrueshme <media_url> në indeksin %d në përcaktimin <add_on_products>.
Kalo përkufizimin e produktit të pavlefshëm dhe vazhdo me instalimin?
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Dështoi të shtojë produktin "%{name}" nga
%{url}
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Dështoi të shtojë produkt nga
%{url}
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Bëj shtesën "%{name}" në dispozicion nëpërmjet "%{url}".
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Produkti: %s
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Rruga: %s
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
URL: %s
2 weeks ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
URL e panjohur
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 64 431
Translated 53.1% 34 201
Review 9.3% 6
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 27, 2018, 10:02 p.m.
Last author Eva Vranici

Activity in last 30 days

Activity in last year