When User Action Detail Object
3 weeks ago None Committed changes yast-add-on/master - Albanian
a month ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
<p>Kliko<b>Shto</b> për të shtuar një produkt shtesë, ose <b>Fshi</b> për të hequr një shtesë e cila është në përdorim.</p>
a month ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
<p>Të gjitha produktet shtesë në sistemin tuaj janë shfaqur.</p>
a month ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Ndiz Menaxherin për Software...
a month ago Eva Vranici Translation changed yast-add-on/master - Albanian
<p><big><b>Instalim i Produktit Shtesë</b></big><br/>
Këtu shih të gjitha produktet shtesë që janë përzgjedhur për instalim.
Për të shtuar një produkt të ri, kliko <b>Shto</b>. Për të hequr një tashmë të shtuar,
zgjidhe atë dhe kliko <b>Fshij</b>.</p>
a month ago Eva Vranici Translation changed yast-add-on/master - Albanian
<p><big><b>Instalim i Produktit Shtesë</b></big><br/>
Këtu shih të gjitha produktet shtesë që janë përzgjedhur për instalim.
Për të shtuar një produkt të ri, kliko <b>Shto</b>. Për të hequr një tashmë të shtuar,
a month ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
<p><big><b>Instalim i Produktit Shtesë</b></big><br/>
a month ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
%1, Direktori: %2
a month ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Nuk mund të gjenden të dhëna në CD-ROM.
Duke e ndërprererë tani.
a month ago Eva Vranici New translation yast-add-on/master - Albanian
Shitës Driver CD
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 64 431
Translated 76.6% 49 365
Review 14.1% 9
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2018, 1:22 p.m.
Last author Eva Vranici

Activity in last 30 days

Activity in last year