When User Action Detail Object
3 days ago None Resource update yast-apparmor/master - Albanian
3 weeks ago None Committed changes yast-apparmor/master - Albanian
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<li> Lejon nfsservctl</li>
<li> Lejon VM86_REQUEST_IRQ</li>
<li> Lejon leximin/shkrimin e konfigurimit IPX në Alpha</li>
<li> Lejon irix_prctl në MIPS (setstacksize)</li>
<li> Lejon zbrazjen e cache në m68k (sys_cacheflush)</li>
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<li> Lejon vendosjen e emrit të domain</li>
<li> Lejon vendosjen e hostname</li>
<li> Lejon thirrjen e bdflush()</li>
<li> Lejon mount() dhe unmount(), duke vendosur lidhje të re SMB</li>
<li> Lejon disa ioctl nga root autofs</li>
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<ul><li> Lejon konfigurimin e çelësit të vëmendjes së sigurt</li>
<li> Lejon administrimin e pajisjes së rastësishme</li>
<li> Lejon ekzaminimin dhe konfigurimin e kuotave të disqeve</li>
<li> Lejon konfigurimin e kernel syslog (sjellje si printk)</li>
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<ul><li> Lejon konfigurimin e llogarive të proceseve</li></ul>
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<ul><li> Lejon lidhjen e ptrace() me çdo proces </li></ul>
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<ul><li> Lejon përdorimin e chroot() </li></ul>
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<ul><li> Lejon akses ioperm/iopl</li>
<li> Lejon dërgimin e mesazheve USB drejt çdo pajisjeje nëpërmjet /proc/bus/usb </li></ul>
3 weeks ago Jor Bashllari New translation yast-apparmor/master - Albanian
<ul><li> Shto dhe hiq module të kernelit - modifiko kernelin pa limit</li>
<li> Modifiko cap_bset</li></ul>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 282 2969
Translated 40.1% 113 822
Review 2.1% 6
Failing check 0.4% 1

Last activity

Last change Dec. 22, 2018, 1:49 p.m.
Last author Jor Bashllari

Activity in last 30 days

Activity in last year