Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
78.4% 63.1% 2.6% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
0.7% 0.1% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
3.3% 0.6% 9.2% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
8.5% 3.3% 49.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
2.0% 0.4% 24.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
7.8% 3.3% 44.4% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
93.5% 95.1% 4.6% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
19.0% 6.7% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
8.5% 3.3% 50.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 7.8% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
83.0% 58.6% 0.7% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
3.9% 0.8% 13.7% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
8.5% 3.3% 49.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
3.3% 0.6% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
8.5% 3.3% 50.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
76.5% 53.5% 3.9% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
3.9% 0.7% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Low German
0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
4.6% 2.6% 32.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
96.1% 96.7% 2.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 94.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
0.7% 0.1% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
8.5% 3.3% 48.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
8.5% 3.3% 50.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
77.1% 57.1% 6.5% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
2.0% 0.4% 30.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
7.8% 3.2% 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
0.7% 0.1% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
8.5% 3.3% 49.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai
7.8% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
7.8% 3.2% 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
3.3% 2.5% 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
3.9% 2.5% 45.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
2.6% 0.6% 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://github.com/yast/yast-audit-laf
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 54abad0402, 9 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/audit-laf/*.po
Number of strings 11628
Number of words 120536
Number of languages 76
Number of source strings 153
Number of source words 1586
When User Action Detail Object
a month ago none New component alert yast-audit-laf/master
MissingLicense
4 months ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
5 months ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Chinese (Taiwan)
5 months ago pan93412 Translation changed yast-audit-laf/master - Chinese (Taiwan)
%1 不存在。
5 months ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Indonesian
5 months ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Albanian
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><p>Disponuesi 'audispd' është një multiplexor ngjarje auditimi.
Për më shumë informacion shikoni faqet manuale ('man audispd' dhe 'man audispd.conf'). </ P> 2
5 months ago KristinaQejvanaj Marked for edit yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><b>D</b>ispeçer</b>: Programi i dispeçerëve është nisur nga daemoni i auditimit dhe
merr të gjitha ngjarjet e auditimit në stdin. </ p> 4
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year