Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
78.4% 63.1% 2.6% 5.9% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
0.7% 0.1% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
3.3% 0.6% 9.2% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
8.5% 3.3% 49.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
2.0% 0.4% 24.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
7.8% 3.3% 44.4% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
93.5% 95.1% 4.6% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
19.0% 6.7% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
8.5% 3.3% 50.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 7.8% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
83.0% 58.6% 0.7% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
3.9% 0.8% 13.7% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
8.5% 3.3% 49.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
3.3% 0.6% 35.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
8.5% 3.3% 50.3% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
76.5% 53.5% 3.9% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
3.9% 0.7% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
100.0% 100.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Low German
0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
4.6% 2.6% 32.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
96.1% 96.7% 2.0% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 94.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
0.7% 0.1% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
8.5% 3.3% 48.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
8.5% 3.3% 50.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
77.1% 57.1% 6.5% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
2.0% 0.4% 30.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
7.8% 3.2% 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
0.7% 0.1% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
8.5% 3.3% 49.0% 2.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai
7.8% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
7.8% 3.2% 47.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
3.3% 2.5% 39.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
3.9% 2.5% 45.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
2.6% 0.6% 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
8.5% 3.3% 49.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://github.com/yast/yast-audit-laf
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 25e51c3de7, 19 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/audit-laf/*.po
Number of strings 11628
Number of words 120536
Number of languages 76
Number of source strings 153
Number of source words 1586
When User Action Detail Object
yesterday none New component alert yast-audit-laf/master
MissingLicense
2 months ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
3 months ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Chinese (Taiwan)
3 months ago pan93412 Translation changed yast-audit-laf/master - Chinese (Taiwan)
%1 不存在。
3 months ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Indonesian
3 months ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Albanian
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><p>Disponuesi 'audispd' është një multiplexor ngjarje auditimi.
Për më shumë informacion shikoni faqet manuale ('man audispd' dhe 'man audispd.conf'). </ P> 2
3 months ago KristinaQejvanaj Marked for edit yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><b>D</b>ispeçer</b>: Programi i dispeçerëve është nisur nga daemoni i auditimit dhe
merr të gjitha ngjarjet e auditimit në stdin. </ p> 4
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year