When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
a month ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
5 months ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
a year ago admin Resource update yast-audit-laf/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-audit-laf/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><p>Disponuesi 'audispd' është një multiplexor ngjarje auditimi.
Për më shumë informacion shikoni faqet manuale ('man audispd' dhe 'man audispd.conf'). </ P> 2
a year ago KristinaQejvanaj Marked for edit yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p> 1 <b> 2Komunikimi </ b> 3: Kontrollon komunikimin midis daemonit dhe dispecerit
program. Një komunikim <i> 4lossy </ i> 5 do të thotë që ngjarjet që shkojnë në dispeçer janë hedhur poshtë
kur radhë (një 128kB) është plot. Zgjidhni <i> 6lossless </ i> 7 nëse doni një bllokim / humbje
komunikimit. </ p> 8
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p><b>D</b>ispeçer</b>: Programi i dispeçerëve është nisur nga daemoni i auditimit dhe
merr të gjitha ngjarjet e auditimit në stdin. </ p> 4
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-audit-laf/master - Albanian
<p> <b> <big> Konfigurimi i dispatcherit të auditimit </ big> </ b> <br>
Informata të hollësishme në lidhje me cilësimet e dispeçerimit mund të merren nga faqja manuale
('njeri auditd.conf'). </ p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 153 1586
Translated 78.4% 120 1001
Needs editing 2.6% 4
Failing check 5.9% 9

Last activity

Last change Jan. 29, 2019, 10:11 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year