When User Action Detail Object
12 days ago none New string to translate yast-authserver/master - Albanian
12 days ago none Resource update yast-authserver/master - Albanian
3 months ago admin Resource update yast-authserver/master - Albanian
4 months ago admin Resource update yast-authserver/master - Albanian
5 months ago none Committed changes yast-authserver/master - Albanian
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Emri i sferës (p.sh. EXAMPLE.NET)
5 months ago none Committed changes yast-authserver/master - Albanian
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Dështoi në fillimin e kadmindit, ju lutem kontrolloni ditarin e kadmind.service
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Dështoi në fillimin e KDC-së, ju lutemi inspektoni ditarin e krb5kdc.service
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Duket se ka ndryshuar konfigurimin i Kerberos.
Vazhdimi i përdorimit të këtij programi do të zëvendësojë plotësisht konfigurimin tuaj.
Dëshironi akoma te vazhoni?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 50 414
Translated 56.0% 28 211
Needs editing 36.0% 18
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 29, 2019, 6:51 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year