When User Action Detail Object
a week ago Weblate Admin Resource update yast-authserver/master - Albanian
a month ago Weblate Admin Resource update yast-authserver/master - Albanian
2 months ago None Committed changes yast-authserver/master - Albanian
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Emri i sferës (p.sh. EXAMPLE.NET)
2 months ago None Committed changes yast-authserver/master - Albanian
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Dështoi në fillimin e kadmindit, ju lutem kontrolloni ditarin e kadmind.service
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Dështoi në fillimin e KDC-së, ju lutemi inspektoni ditarin e krb5kdc.service
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Dështimi i fillimit të Kerberos! Prodhimi i regjistrit mund të gjendet në% s
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Dështoi në modifikimin e lejes së direktorisë! Prodhimi i regjistrit mund të gjendet në% s
2 months ago Kristina Qejvanaj New translation yast-authserver/master - Albanian
Dështoi në krijimin e skedarit të fjalëkalimeve! Prodhimi i regjistrit mund të gjendet në% s
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 51 427
Translated 68.6% 35 299
Review 23.5% 12
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 29, 2019, 6:51 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year