When User Action Detail Object
4 days ago None Resource update yast-autoinst/master - Albanian
9 days ago None Resource update yast-autoinst/master - Albanian
11 days ago None Committed changes yast-autoinst/master - Albanian
11 days ago Kristina Qejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
<p>Duke përdorur këtë dialog, kopjoni përmbajtjen e dokumentit dhe përcaktoni përfundimin
rrugën në sistemin e instaluar. YaST do ta kopjojë këtë dokument në vendndodhjen e specifikuar.
11 days ago Kristina Qejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
Profili i autoyast që rezulton mund të gjendet në% s.
11 days ago Kristina Qejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
Klonimi i sistemit ...
11 days ago Kristina Qejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
listën e ndarjeve me presje të moduleve për klon
11 days ago Kristina Qejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
module të njohura:% 1
11 days ago Kristina Qejvanaj Suggestion added yast-autoinst/master - Albanian
module të njohura:% 1
11 days ago Kristina Qejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
Duhet të vendoset rruga në profilin AutoYaST.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 474 3024
Translated 2.5% 12 79
Review 0.2% 1
Failing check 0.4% 2

Last activity

Last change March 12, 2019, 5:20 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year