When User Action Detail Object
yesterday none Resource update yast-autoinst/master - Albanian
a month ago none Resource update yast-autoinst/master - Albanian
2 months ago none Resource update yast-autoinst/master - Albanian
3 months ago none Resource update yast-autoinst/master - Albanian
3 months ago none Resource update yast-autoinst/master - Albanian
3 months ago none Committed changes yast-autoinst/master - Albanian
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
<p>Duke përdorur këtë dialog, kopjoni përmbajtjen e dokumentit dhe përcaktoni përfundimin
rrugën në sistemin e instaluar. YaST do ta kopjojë këtë dokument në vendndodhjen e specifikuar.
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
Profili i autoyast që rezulton mund të gjendet në% s.
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
Klonimi i sistemit ...
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-autoinst/master - Albanian
listën e ndarjeve me presje të moduleve për klon
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 473 3008
Translated 2.5% 12 79
Needs editing 0.2% 1
Failing check 0.6% 3

Last activity

Last change March 12, 2019, 5:20 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year