When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update yast-base/master - Albanian
a month ago none Committed changes yast-base/master - Albanian
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
<p>Për të shtuar një opsion të ri, kliko <b> Shto </ b>. Për të hequr
një opsion, zgjidhni atë dhe klikoni <b> Fshi </ b>. </ p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
<p> <b> <i> Redaktimi i cilësimeve </ big> </ b> <br>
Për të modifikuar cilësimet, zgjidhni atë që është e përshtatshme
hyrjen e tabelës pastaj klikoni <b> Ndrysho </ b>. </ p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
Vlerë
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
Opsion
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
Ch.
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
Opsioni i përzgjedhur është tashmë i pranishëm.
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
Opsioni aktual:
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-base/master - Albanian
&Opsioni i zgjedhur
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 982 5656
Translated 11.7% 115 814
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.3% 3

Last activity

Last change July 14, 2019, 12:28 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year