SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-bootloader
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master e606031462
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/bootloader/*.po
Translation file po/bootloader/cs.po
When User Action Detail Object
4 days ago None Committed changes yast-bootloader/master - Czech
4 days ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
<p><b>Zakázat simultánní multitasking</b><br>
Zakáže sdílení fyzických jader CPU větším počtem virtuálních.
4 days ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
Zakázat simultánní &multitasking
5 days ago None Resource update yast-bootloader/master - Czech
5 days ago None Committed changes yast-bootloader/master - Czech
8 days ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
Instalace GRUB2 na zařízení se nezdařila.
Příkaz`%{command}`.
Chybový výstup: %{stderr}
8 days ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
<p><big><b>P>Změnit pořadí disků</b></big><br pro boot</b>
Abyumožní určit pořadí diste pořadí disnastavilipro boot podle pořadí v BIOSu, použijte
k
. Ke změně pořadí
použijte
tlačítka <b>Nahoru</b> a <b>Doluů</b>. Pro přidání disku použijte
<b>Přidat</b>.
Pro odebrání disku použijte <b>SmazOdebrat</b>.</p>
8 days ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
<p><b>Default Boot Section</b> vybere výchozí sekci pro zavedení systému.
Nejsou-li sekce dosud generovány ( např. během instalace),
pak je pole prázdné a výchozí sekci vybere sám grub2.</p>
8 days ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
<p><b>Pokud je poitaít grafická konzole, je moou konzoli</b> zatrženo povolí vybrat rozlišení obrazovky. Volba <tt>auto</tt> zkusí najít nejlepší nastavení během startu systému.</p>
<p><b>Pokud je poitaít sériová konzole tak jeou konzoli</b> zatrženoiesměruje výstup startu systému výstup psán na seriovna sériové zařízeni jako napříkladí, jako <tt>ttyS0</tt>. Plné nastavení je <tt>%s</tt>. PMusí být specifikováno přinejmenším nastavení <tt>--unit</tt> musí být specifikov, úplnáno syntaxe je <tt>%s</tt>. Ostatní části jsou pouze volitelné a pokud nejsou nastaveny, použije se výchozí nastavení. <tt>NUM</tt> v příkazech jsou kladná čísla jako, například 8. Příklad nastavení je <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>
8 days ago Aleš Kastner Translation changed yast-bootloader/master - Czech
<p><b>Chránit zavaděč heslem</b>
při zavádění systému bude při změně nebo jen samotném zavádění požadováno heslo. Je-li zaškrtnuto políčko <b>Chránit pouze změnu položek</b>, není omezeno zavádění žádné z položek, ale změna položek vyžaduje heslo (což odpovídá chování terminálu GRUB 1). Vedlejším efektem tohoto nastavení je přidání volby rd.shell=0 pro jádro, která slouží k ochraně před neoprávněným přístupem, k parametrům jádra. Nástroj YaST přijme heslo pouze tehdy, pokud jej potvrdíte v poli <b>Zopakovat heslo</b>.</p> Heslo se vztahuje k uživateli root terminálu GRUB2, který je odlišný od uživatele root systému Linux. Nástroj YaST v současnosti nepodporuje jiné uživatele terminálu GRUB2. Pokud je potřebujete, použijte samostatný skript terminálu GRUB2.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 131 1278
Translated 100.0% 131 1278
Review 0.0% 0
Failing check 0.8% 1

Last activity

Last change March 14, 2019, 2:07 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year