SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings135
100.0% Translate
Words1454
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-bootloader
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master fce439c278
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/bootloader/*.po
Translation file po/bootloader/cs.po
When User Action Detail Object
6 days ago Weblate Admin Committed changes yast-bootloader/master - Czech
a week ago Vojtěch Zeisek Translation changed yast-bootloader/master - Czech
<p><b>V tabulce oddílů nastavit příznak aktivity spouštěcího oddílu</b><br>
určuje, zda oddíl obsahující zavaděč systému bude mít příznak "aktivní". Obecný kód MBR potom
zavede systém z aktivního oddílu. Starší BIOSy vyžadují, aby byl jeden oddíl aktivní,
i když je zavaděč nainstalován v MBR.</p>
2 weeks ago None Committed changes yast-bootloader/master - Czech
2 weeks ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
<p><b>Omezení CPU</b><br>
Volba udává, která standardní nastavení budou použita pro omezení postranních kanálů
CPU. Úplný popis je v našem dokumentu "Technical Information Document TID 7023836".
Lze použít tyto volby:<ul>
<li><b>Auto</b>: Tato volba zapíná všechna omezení dostupná pro Váš model CPU.
Toto nastavení může do jisté míry omezit výkonnost v závislosti na modelu CPU a zátěži.
Poskytuje všechna bezpečnostní opatření, ale nechrání proti útokům "cross-CPU thread".
</li><li><b>Auto + Ne SMT</b>: Tato volba zapíná všechna opatření jako předchozí
"Auto" a navíc vypíná simultánní multitasking (Simultaneous Multithreading), čímž
předchází útokům v postranním kanálu zneužitím vícenásobných tasků (vláken) CPU.
Toto nastavení může ještě více ovlivnit výkonnost v závislosti na pracovní zátěži.
Toto nastavení také zapíná všechna dostupná bezpečnostní opatření.</li>
<li><b>Vypnuto</b>: Všechna omezení CPU jsou vypnuta. Toto nastavení nesnižuje
výkonnost, ale umožňuje útoky v postranním kanálu (side channel attacks) na Váš CPU
závisle na jeho modelu.</li>
<li><b>Ruční</b>: Toto nastavení neurčuje úroveň omezení a ponechává je na
výchozím nastavení jádra (kernel). Správce může přidat další omezující volby
nastavením <i>kernel command line</i> (příkazový řádek jádra).
Všechna specifická omezení dle typu CPU lze nastavit ručně.</li></ul></p>
2 weeks ago Aleš Kastner Translation changed yast-bootloader/master - Czech
Vypnouto
2 weeks ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
ZOmírněezení CPU
2 weeks ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
Zmírnění CPU
2 weeks ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
Ručně
2 weeks ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
Vypnout
2 weeks ago Aleš Kastner New translation yast-bootloader/master - Czech
Auto
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 135 1454
Translated 100.0% 135 1454
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 13, 2019, 12:13 p.m.
Last author Vojtěch Zeisek

Activity in last 30 days

Activity in last year