This is a SUSE Linux Enterprise CAASP module, not intended for community usage.
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
25.0% 36.2% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
70.0% 74.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://github.com/yast/yast-caasp
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/caasp/*.po
Number of strings 340
Number of words 3196
Number of languages 17
Number of source strings 20
Number of source words 188
When User Action Detail Object
a week ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
Ogiltig plats för kubic administrationsnoden, ange en giltig IP-adress eller ett giltigt värddatornamn
a week ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
<p>Ange värddatornamnet eller IP-adressen till den styrenhet som den här enheten ska anslutas till.</p>
a week ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
<h3>StyrenhetKubic administrationsnod</h3>
a week ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
Admin-nodNTP konfiguration
a week ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
kKubeadm-ic nodkonfiguration
a week ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
Kubic Administrationsnod
a week ago lunajernberg Translation changed yast-caasp/master - Swedish
<p>Ange IP-adressen eller värddatornamnet för den NTP-server som ska användas för att synkronisera tiden på den här enheten</p>
a week ago lunajernberg Translation changed yast-caasp/master - Swedish
Ogiltig plats för NTP-servrarna:
%{servers}

Ange en giltig IP-adress eller ett giltigt värddatornamn
a week ago lunajernberg Translation changed yast-caasp/master - Swedish
Ogiltig plats för administrationsnoden, ange en giltig IP-adress eller ett giltigt värddatornamn
a week ago lunajernberg Translation changed yast-caasp/master - Swedish
<p>Ange värddatornamnet eller IP-adressen till den styrenhet som den här enheten ska anslutas till.</p>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year