SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings120
100.0% Translate
Words1584
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master a501b3a82
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Translation file po/cluster/cs.po
When User Action Translation
12 days ago Aleš Kastner Translation completed yast-cluster/master - Czech
12 days ago Aleš Kastner Committed changes yast-cluster/master - Czech
12 days ago Aleš Kastner New translation yast-cluster/master - Czech
NUkládačjí se změnastaveníy SuSEFfirewallu...
12 days ago Aleš Kastner New translation yast-cluster/master - Czech
Ukládají se změny firewallu
12 days ago Aleš Kastner New translation yast-cluster/master - Czech
Načítá se nastavení SuSEFfirewallu...
12 days ago Aleš Kastner New translation yast-cluster/master - Czech
Čteníst nastavení SuSEFfirewallu
2 weeks ago None Resource update yast-cluster/master - Czech
3 weeks ago Jakub Muzik Translation completed yast-cluster/master - Czech
3 weeks ago Jakub Muzik Committed changes yast-cluster/master - Czech
3 weeks ago Jakub Muzik New translation yast-cluster/master - Czech
<p><b><big>Model</big></b><br>Udává, který model se má použít. Tento parametr je povinný. Služba corosync-qdevice je modulární a dokáže podporovat několik různých modelů. Model v zásadě určuje, jaký typ arbitračního prostředku se použije. V současné době je podporován pouze typ „net“.</p>
<p><b><big>Hlasy</big></b><br>Počet hlasů dodaných do clusteru službou qdevice. Při použití algoritmu ffsplit by tento parametr měl být nakonfigurován na hodnotu 1 a při použití algoritmu lms na hodnotu suma(počet_hlasů_na_uzel) - 1. Výchozí hodnota je v závislosti na algoritmu buď 1, (počet_uzlů - 1), nebo obecně suma(počet_hlasů_na_uzel) - 1.</p>
<p><b><big>Hostitel</big></b><br>Určuje IP adresu nebo název hostitele serveru qnetd, který se má použít. Tento parametr je povinný.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Určuje port TCP nebo server qnetd. Výchozí nastavení je 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Může být „on“, „off“ nebo „required“ a udává, zda se má použít protokol TLS. Hodnota „on“ znamená, že nejdříve proběhne pokus o připojení TLS, ale pokud server podporu protokolu TLS neuvádí, použije se připojení bez TLS. Hodnota „off“ znamená, že protokol TLS není vyžadován a služba se jej ani použít nepokusí. Tento režim je jediný, který nevyžaduje správně inicializovanou databázi NSS. Hodnota „required“ znamená, že je vyžadován protokol TLS, a pokud ho služba TLS nepodporuje, bude služba qdevice ukončena s chybovou zprávou. Hodnotu „on“ je potřeba nastavit ručně. Další podrobnosti naleznete na manuálové stránce služby corosync-qdevice. Výchozím nastavením je v YaSTu „off“.</p>
<p><b><big>Algoritmus</big></b><br>Rozhodovací algoritmus. Může být buď „ffsplit“, nebo „lms“. (Vlastně jsou k dispozici ještě hodnoty „test“ a „2nodelms“, které jsou ale určeny především pro vývojáře a pro produkční clustery by se používat neměly. YaST je proto automaticky převede na „ffsplit“.) Popisy jednotlivých algoritmů a rozdílů mezi nimi naleznete v jejich samostatných sekcích. Výchozí hodnota je „ffsplit“.</p>
<p><b><big>Kritérium pro nerozhodné situace</big></b><br>Může mít hodnotu „lowest“, „highest“ nebo „valid_node_id“ (číslo). Používá se jako záložní kritérium pro případ, že služba qdevice musí rozhodnout mezi dvěma nebo více rovnocennými oddíly. „lowest“ znamená, že se vybere oddíl s nejnižším ID uzlu. „highest“ znamená, že se vybere oddíl s nejvyšším ID uzlu. „valid_node_id“ znamená, že se použije oddíl, který obsahuje uzel s daným ID. Výchozí nastavení je „lowest“.</p>
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 120 1584
Translated 100.0% 120 1584
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 11, 2018, 7:39 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year