yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-cluster/master - Finnish
a month ago admin Resource update yast-cluster/master - Finnish
5 months ago admin New string to translate yast-cluster/master - Finnish
5 months ago admin Resource update yast-cluster/master - Finnish
11 months ago none Committed changes yast-cluster/master - Finnish
11 months ago KimmoKujansuu New translation yast-cluster/master - Finnish

<p><b><big>Säikeet</big></b><br>Tämä säätelee kuinka monta säiettä käytetään viestin salaukseen ja ryhmälähetykseen. Mikäli secauth on pois käytöstä ei protokollaa käytetä koskaan säikeitä lähetettäessä. Mikäli secauth on käytössä mahdollistaa tämä asetus useiden säikeiden käyttämisen viestien salaukseen ja ryhmälähetykseen. Säie määritys 0 tarkoittaa, että säiketä ei käytetä lähetyksessä. Tämä tila tarjoaa parhaan suorityskyvyn ei SMP järjestelmille. Oletusarvo on 0.<br></p>
<p><b><big>Ota käyttöön Security Auth
Ota suojaus käyttöön</big>Tämä määrittää HMAC/SHA1 salauksen käyttöön kaikille viesteille. Se täsmentää, että kaikki tieto salataan sober128 salausalgoritmilla suojatakseen tietoa salakuuntelulta.Tämän käyttöönotto lisää 36 tavua jokaisen viestin otsikkoon, joka pienentää suoritustehoa. Salaus ja autentikointi kuluttavat 75% aisexec syklistä gprofilla mitattuna. 100MB verkossa jossa MTU 1500 kehys lähetys: 9MB/sek suorituskyky on mahdollista 100% suoritinkuormalla silloin kun tämä on otettu käyttöön 3gGhz suorittimilla. 10MB/sek suorituskyky on mahdollista 20%suoritinkuormalla silloin kun tämä ei ole käytössä 3gGhz suorittimilla.1GB verkossa jossa jumbo-kehys käytössä: 20MB/sek suorityskyky on mahdollista kun tämä on otettu käyttöön 3gGhz suorittimilla. 60MB/sek suorityskyky on mahdollista silloin kun tämä ei ole käytössä 3gGhz suorittimilla. Oletuksena tämä on käytössä.<br></p>
11 months ago KimmoKujansuu New translation yast-cluster/master - Finnish
<p><b><big>Sidottu verkko-osoiteIP-versio</big></b><br>Tämä määrittää osoitteen johon openaisin tulee sitoutua.Määrittää viestinnässä käytettävän IP-version. Voit käyttää IPv4 tai IPv6:sta. Oletuksena (määrittelemätömänä) on IPv4.<br></p>
<p><b><big>Sido verkon-osoite</big></b><br>
Tämän osoitteen tulee aina loppua nollaan. Mikäli liikenne tulee reitittää osoitteen 192.168.5.92 kautta aseta bindnetaddr osoitteeksi 192.168.5.0.<br>Tämä voi olla myös IPv6-osoite, siinä tapauksessa käytetään IPv6-osoitetta. Tässä tapauksessa tulee käyttää kokonaista osoitetta, eikä automaattista verkkoliitäntää saa valita kuten IPv4-osoiteen kanssa tehdään. Mikäli käytetään IPv6-osoitetta tulee nodeid kenttään määrittää arvo.<br></p>
<p><b><big>Ryhmälähetysosoite</big></b><br>Tämä on openaisin käyttämä ryhmälähetysosoite. Oletusosoitteen tulisi usein miten toimia, mutta mikäli epäselvää varmista verkon ylläpitäjältä käytettävä ryhmälähetysosoite. Vältä käyttämästä 224.x.x.x osoitetta tämä on "asetusten" ryhmälähetysosoite.<br>Tämä voi olla myös IPv6 ryhmälähetysosoite silloin kun käytetään IPv6-osoitetta. Mikäli käytetään IPv6-osoitetta tulee nodeid kenttään määrittää arvo.</p>
<p><b><big>RyhmälähetyspPortti</big></b><br>Tämä määrittää käytettävän UDP-portin. On mahdollista käyttää samaa ryhmälähetysosoitetta verkossa jossa openais palvelut on määritetty eri UDP-porteille.<br></p>
<p><b><big>Noodi ID</big></b><br>Tämä määritys on vapaehtoinen silloin kun IPv4 on käytössä ja pakollin silloin kun IPv6 on käytössä. Tämä on 32 bittinen arvo joka yksilöi noodin klusteripalvelussa. Mikäli tätä ei määritetä käytettäessä IPv4-osoitetta noodi id määritetään IP-osoitteesta järjestelmästä johon tämä on liitetty tunnisteella 0. Noodi tunniste 0 on varattu ja sitä ei tulisi käyttää.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Tämä määrittää ringin tyypin, se voi olla, ei mitään, aktiivinen tai passiivinen. Aktiivinen replikointi tarjoaa hieman pienemmän latenssin toimittaessa tietoa viallisesta ympäristössä, mutta samalla hieman huonomman suorituskyvyn. Passiivinen replikointi voi melkein tuplata totem protokollan nopeuden mikäli se ei ole prosessorisidonnainen. Viimeinen vaihtoehto on "ei mitään" jolloin vain yhtä verkkoliitäntää käytetään totem protokollan käsittelyyn. Mikäli vain yksi verkkoliitäntä on määritetty valitaan "ei mitään" automaattisesti. Mikäli useampi verkkoliitäntä on määritetty voidaan käyttään vain aktiivista tai passiivista tyyppiä.<br></p>
11 months ago none Committed changes yast-cluster/master - Finnish
11 months ago KimmoKujansuu New translation yast-cluster/master - Finnish
LuTallennetaan palomuurin asetuksetmuutoksia ...
11 months ago KimmoKujansuu New translation yast-cluster/master - Finnish
Luetaan palomuurin asetukset...
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 142 2011
Translated 69.0% 98 1213
Needs editing 2.8% 4
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 27, 2019, 10:45 p.m.
Last author Kimmo Kujansuu

Activity in last 30 days

Activity in last year