SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings129
100.0% Translate
Words1694
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/cluster/*.po
Translation file po/cluster/nl.po
When User Action Detail Object
5 months ago none Committed changes yast-cluster/master - Dutch
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch

<p><b><big>Cluster starten bij systeemstart inschakelen/uitschakelen</big></b><br>Het gehele cluster bij systeemstart wel niet starten. Service omvat: pacemaker, corosync, corosync-qdevice(indien corosyncqdevice is ingeschakeld).</p>
<p><b><big>Cluster nu starten/stoppen</big></b><br>Het gehele cluster direct starten of stoppen. Service omvat: pacemaker, corosync, corosync-qdevice(indien corosyncqdevice is ingeschakeld).</p>
<p><b><big>Firewall-instellingen</big></b><br>De poort inschakelen wanneer Firewall is ingeschakeld</p>
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
<p><b><big>Model</big></b><br>Hiermee wordt het model aangegeven dat gebruikt moet worden. Deze parameter is vereist. Corosync-qdevice is modulair en kan meerdere en verschillende modellen ondersteunen. Het model definieert in principe welk type bemiddelaar wordt gebruikt. Momenteel wordt alleen 'net' ondersteund.</p>
<p><b><big>Stemmen</big></b><br>Het aantal stemmen dat aan de cluster wordt verleend door qdevice. Het moet als 1 worden geconfigureerd bij 'ffsplit' algoritme en som (stemmen_per_knooppunt) - 1 bij 'lms' algoritme. Standaard is 1 of (het_aantal_knooppunten - 1) of algemeen som (stemmen_per_knooppunt) - 1 gebaseerd op algoritme.</p>
<p><b><big>Host</big></b><br>Hierrmee wordt het IP-adres of de hostnaam van de te gebruiken qnetd-server. Deze parameter is vereist.</p>
<p><b><big>Poort</big></b><br>Hiermee wordt de TCP-poort of qnetd-server aangegeven. Standaard is 5403.</p>
<p><b><big>TLS</big></b><br>Is 'aan', 'uit' of 'vereist'. Hiermee wordt aangegeven of het gebruikt moet worden. 'Aan' betekent dat er eerst geprobeerd wordt om een verbinding tot stand te brengen met TLS, maar als de server TLS-ondersteuning niet adverteert dan wordt niet-TLS gebruikt. 'Uit' wordt gebruikt wanneer TLS niet vereist is, dan wordt er geen poging gedaan. Dit is de enige modus die geen juist geïnitialiseerd NSS-database nodig heeft. 'Vereist' betekent dat TLS vereist is en als de server TLS niet ondersteunt, dan zal qdevice afsluiten met een foutmelding. 'Aan' heeft een handmatige wijziging nodig. U wordt naar de manual page van corosync-qdevice verwezen voor meer informatie. Standaard is 'uit' in yast.</p>
<p><b><big>Algoritme</big></b><br>Beslissingsalgoritme. Kan of 'ffsplit' of 'lms' zijn. (Er zijn eigenlijk ook 'test' en '2nodelms'. Beide zijn hoofdzakelijk voor ontwikkelaars bedoeld en mogen niet voor productieclusters worden gebruikt, dus yast zal 'ffsplit' automatisch converteren.) Voor een beschrijving van wat elk algoritme betekent en hoe de algoritmes verschillen, bekijkt u de individuele gedeeltes. Standaardwaarde is ffsplit.</p>
<p><b><big>Tie-breaker</big></b><br>Kan een van de 'laagste', 'hoogste' of 'geldige_knooppunt_id' (getal) waardes zijn. Het wordt gebruikt als een terugval als qdevice moet kiezen tussen twee of gelijke partities. 'Laagste' betekent dat de partitie met de laagste knooppunt-id is gekozen. 'Hoogste' betekent dat de partitie met de hoogste knooppunt-id is gekozen. En 'geldige_knooppunt_id' betekent dat de partitie het knooppunt met de opgegeven knooppunt-id is gekozen. Standaard is 'laagste'.</p>
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
<p><b><big>Bindingsnetwerkadres</big></b><br>Hiermee wordt het adres opgegeven voor binding door de openais-executive. Dit adres moet altijd eindigen op nul. Als het TOTEM-verkeer moet worden doorgestuurd via 192.168.5.92, stelt u bindnetaddr in op 192.168.5.0.<br>Dit kan ook een IPV6-adres zijn, in welk geval een IPV6-netwerk wordt gebruikt. In dit geval moet het volledige adres worden opgegeven en is er geen automatische selectie van de netwerkinterface binnen een specifiek subnet, zoals met IPv4. Als een IPv6-netwerk wordt gebruikt, moet het veld voor de knooppunt-id worden opgegeven.<br></p>
<p><b><big>Multicast-adres</big></b><br>Dit is het multicast-adres dat door openais-executive wordt gebruikt. De standaardinstelling werkt voor de meeste netwerken, maar vraag aan de netwerkbeheerder welk multicast-adres moet worden gebruikt. Gebruik 224.x.x.x niet, omdat dit een 'config' multicast-adres is.<br>Dit kan ook een IPV6-multicast-adres zijn. In dat geval wordt een IPV6-netwerk gebruikt. Als een IPv6-netwerk wordt gebruikt, moet het veld voor de knooppunt-id worden opgegeven.</p>
<p><b><big>Poort</big></b><br>Hiermee wordt het UDP-poortnummer opgegeven. U kunt hetzelfde multicast-adres gebruiken op een netwerk waarop de openais-services voor verschillende UDP-poorten zijn geconfigureerd.<br></p>
<p><b><big>Lidadres</big></b><br>Met deze lijst worden alle knooppunten in het cluster per IP-adres opgegeven. Dit kan configureerbaar zijn wanneer udpu(Unicast) wordt gebruikt. <br></p>
<p><b><big>Knooppunt-id</big></b><br>Deze configuratieoptie is optioneel wanneer IPv4 wordt gebruikt en is vereist wanneer IPv6 wordt gebruikt. Dit is een 32-bits waarde waarmee de knooppunt-id wordt opgegeven die bij de clusterlidmaatschapsservice wordt bezorgd. Als deze niet wordt opgegeven met IPv4, wordt de knooppunt-id bepaald op basis van het 32-bits IP-adres waarmee het systeem is verbonden met ring-id 0. De waarde van de knooppunt-id van nul is gereserveerd en mag niet worden gebruikt.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Hiermee wordt de modus van redundante ring opgegeven. De modus kan Geen, Actief of Passief zijn. Actieve replicatie biedt iets lagere latentie van verzenden tot bezorgen in netwerkomgevingen met fouten, maar met minder prestaties. Passieve replicatie kan de snelheid van het TOTEM-protocol bijna verdubbelen als het protocol niet CPU-gebonden wordt. De laatste optie is Geen. Met deze optie wordt slechts één netwerkinterface gebruikt voor het TOTEM-protocol. Als slechts één interface-instructie wordt opgegeven, wordt automatisch Geen gekozen. Als meerdere interface-instructies worden opgegeven, kan alleen Actief of Passief worden gekozen.<br></p>
<p><b><big>Clusternaam</big></b><br>Dit specificeert de naam van het cluster en het wordt gebruikt voor automatische generatie van het multicast adres. Standaard is hacluster. Voor een geo-cluster moet elk cluster een unieke naam hebben.<br></p>
<p><b><big>Verwachte stemmen</big></b><br>Het verwachte aantal stemmen voor het stemquorum. Dit aantal wordt automatisch berekend wanneer de sectie nodelist {} aanwezig is in corosync.conf (de lijst wordt gegenereerd wanneer unicast-transport wordt gebruikt) of kan worden opgegeven in de sectie quorum {} (voor Verwachte stemmen moet het totaal aantal knooppunten van het cluster worden gebruikt). Als voor Verwachte stemmen unicast-transport voorkomt, overschrijft de waarde de automatisch berekende waarde. Voor de veiligheid zal de Verwachte stemmen worden uitgeschakeld op het moment dat de knoppuntlijst niet leeg is, het is goed om de ingestelde Verwachte stemmen te negeren.<br></p>
<p><b><big>Knooppunt-id automatisch genereren</big></b><br>Bij gebruik van IPv6 is de knooppunt-id vereist. Als Knooppunt-id automatisch genereren is ingeschakeld, wordt de knooppunt-id automatisch gegenereerd.<br></p>
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
Ccorosync Q-qdevice starten/stoppen
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
Pacemaker nNu stoppen
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
Pacemaker nNu starten
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
Pacemaker en corosync starten/stoppen
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
Cluster uitschakelen
5 months ago FreekDeKruijf New translation yast-cluster/master - Dutch
Cluster inschakelen
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 129 1694
Translated 100.0% 129 1694
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 17, 2019, 8:28 a.m.
Last author Freek de Kruijf

Activity in last 30 days

Activity in last year