SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
yast2-cluster is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings120
100.0% Translate
Words1614
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cluster
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 36e5e8917
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Translation file po/cluster/sv.po
When User Action Translation
2 weeks ago Martin Devenney Translation completed yast-cluster/master - Swedish
2 weeks ago Martin Devenney Committed changes yast-cluster/master - Swedish
2 weeks ago Martin Devenney New translation yast-cluster/master - Swedish
<p><b><big>Nätverksadress för bindning</big></b><br>Anger adressen som den körbara filen openais ska binda för. Adressen ska alltid avslutas med noll. Om totemtrafiken ska dirigeras via 192.168.5.92, ska bindnetaddr definieras som 192.168.5.0.<br>Kan även vara en IPv6-adress och i så fall används IPv6-nätverksfunktioner. Då måste den fullständiga adressen anges – nätverksgränssnittet väljs inte automatiskt inom ett specifikt delnät som med IPv4. Om IPv6-nätverksfunktioner används måste fältet nodeid specificeras.<br></p>
<p><b><big>Multicast-adress</big></b><br>Multicast-adressen som används av den körbara filen openais. Standardadressen bör fungera för de flesta nätverk, men fråga nätverksadministratören vilken multicast-adress som ska användas. Undvik 224.x.x.x som är en multicast-adress av typen "config".<br>Kan även vara en IPv6-adress och i så fall används IPv6-nätverksfunktioner. Om IPv6-nätverksfunktioner används måste fältet nodeid specificeras.</p>
<p><b><big>Port</big></b><br>Anger UDP-portnummer. Det går bra att använda samma multicast-adress i ett nätverk där openais-tjänsterna har konfigurerats för olika UDP-portar.<br></p>
<p><b><big>Medlemsadress</big></b><br>En lista med alla noder i klustret och deras IP-adresser. Kan konfigureras med hjälp av udpu(Unicast). <br></p>
<p><b><big>Nod-ID</big></b><br>Det här konfigurationsalternativet är valfritt vid användning av IPv4, men obligatoriskt med IPv6. Det är ett 32-bitarsvärde som specificerar det nod-ID som skickas till tjänsten för klustermedlemskap. Om värdet inte anges med IPv4, fastställs nod-ID utifrån den 32-bitars IP-adress som systemet är bundet till med ring-ID 0. Värdet 0 för nod-ID är reserverat och ska inte användas.<br></p>
<p><b><big>rrp_mode</big></b><br>Anger redundant ringläge, som kan vara Inget, Aktivt eller Passivt. Aktiv replikering ger något lägre latens från sändning till leverans i defekta nätverksmiljöer, men också lägre prestanda. Passiv replikering kan nästan fördubbla totemprotokollets hastighet om protokollet inte binds till processorn. Det sista alternativet är Inget, vilket innebär att totemprotokollet arbetar via bara ett enda nätverksgränssnitt. Alternativet Inget väljs automatiskt om man bara anger ett nätverksdirektiv. Om du anger flera gränssnittsdirektiv kan du bara välja Aktivt eller Passivt.<br></p>
<p><b><big>Klusternamn</big></b><br>Detta anger namnet på klustret ochanvänds för att skapa multicastadresser automatiskt. Standard är hakluster. Förväntade röster ett geokluster måste vara kluster ha ett unikt namn.<br></big></b><brp>
<p><b><big
>Förväntade röster</big></b><br>Förväntat antal röster för röstningskvorum. Beräknas automatiskt om sektionen nodelist {} finns i corosync.conf (listan genereras när unicast-transport används), eller kan anges i sektionen quorum {} (Förväntade röster ska baseras på totalt antal noder i klustret). Om Förväntade röster förekommer i unicast-transporten, används detta värde i stället för det som beräknats automatiskt.<br></p>
<p><b><big>Generera nod-ID automatiskt</big></b><br>Nodeid krävs vid användning av IPv6. Om automatiskt nod-ID aktiveras kommer nodeid att genereras automatiskt.<br></p>
3 weeks ago None Resource update yast-cluster/master - Swedish
a month ago Martin Devenney Translation completed yast-cluster/master - Swedish
a month ago Martin Devenney Committed changes yast-cluster/master - Swedish
a month ago Martin Devenney New translation yast-cluster/master - Swedish
Läser SuSEFibrewall-ndväggsinställningar...
a month ago Martin Devenney New translation yast-cluster/master - Swedish
Spara brandväggsinställningar
a month ago Martin Devenney New translation yast-cluster/master - Swedish
Läser SuSEFibrewall-ndväggsinställningar...
a month ago Martin Devenney Translation changed yast-cluster/master - Swedish
Läs Fibrewall-ndväggsinställningar
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 120 1614
Translated 100.0% 120 1614
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 2, 2018, 1:17 p.m.
Last author Martin Devenney

Activity in last 30 days

Activity in last year