Translation status

Strings111
100.0% Translate
Words978
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/skelcd-control-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 47233fbdc7, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/control/*.po
Translation file po/control/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-control/master - Catalan
a month ago Dmedina Translation changed yast-control/master - Catalan
• MicroOS més CaaS Platform Kubernetes Stack
• Configurat com a node treballador de clúster
• S'hauria d'instal·lar abans del node d'administració / de tauler de control.
a month ago Dmedina Translation changed yast-control/master - Catalan
• MicroOS més CaaS Platform Kubernetes Stack
• Proporciona el tauler de control Velum.
• S'hauria d'instal·lar abans dels nodes de clúster.
a month ago Dmedina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Ideal si voleu executar una aplicació SAP.
• Opció d'assistent d'instal·lació RDP i SAP disponible.
a month ago Dmedina Translation changed yast-control/master - Catalan
• SO dissenyat per a sistemes amb un sol propòsit i optimitzat per a desplegaments grans.
• Instal·lació mínima, no proporciona cap servei per defecte
• Instal·leu-hi programari amb «transactional-update pkg in»
a month ago Dmedina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Ideal si voleu executar una aplicació SAP.
• Opció d'assistent d'instal·lació RDP i SAP disponible.
a month ago Dmedina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Usa xfs com a sistema de fitxers d'arrel per defecte.
• Inclou biblioteques habilitades amb HPC.
• Inhabilita el tallafoc i els serveis de kdump.
• Basat en una configuració mínima.
• Instal·la un client per al Gestor de càrrega de feina Slurm.
• No crea una partició de l'usuari separada.
• No crea un usuari local.
• Munta una partició grossa des de zero a /var/tmp.
a month ago Dmedina Translation changed yast-control/master - Catalan
• Usa xfs com a sistema de fitxers d'arrel per defecte.
• Inclou biblioteques habilitades amb HPC.
• Inhabilita el tallafoc i els serveis del kdump.
• Instal·la un controlador per al Gestor de càrrega de feina Slurm.
• Munta una partició grossa des de zero a /var/tmp.
a month ago Dmedina New translation yast-control/master - Catalan
• Nodes de de treball de kubernetes basats en MicroSO
• Usa l'entorn d'execució de contenidor CRI-O per defecte.
• Cada node de treball s'ha de configurar per connectar amb un node d'administració.
• Configureu els nodes d'administració amb «echo "master: $hostname" > /etc/salt/minion.d/master.conf».
• Inicieu el Salt amb "systemctl enable --now salt-minion".
• Al node d'administració executeu "salt-key -A" per acceptar el node de treball nou.
a month ago Dmedina New translation yast-control/master - Catalan
Node de treball de Kubic (Alfa)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 111 978
Translated 100.0% 111 978
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 10, 2019, 12:37 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year