Translation status

Strings94
2.1% Translate
Words772
3.8%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/yast/skelcd-control-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master d3e7c67db7
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Translation file po/control/sq.po
When User Action Translation
4 days ago None Resource update yast-control/master - Albanian
2 weeks ago None Committed changes yast-control/master - Albanian
2 weeks ago john john New translation yast-control/master - Albanian
Serveri CIM
2 weeks ago None Committed changes yast-control/master - Albanian
2 weeks ago Sidorela Uku New translation yast-control/master - Albanian

<p>
Instalimi u përfundua me sukses.
Sistemi juaj është gati për përdorim.
Klikoni Finish për të hyrë në sistem.
</p>
<p>
Ju lutem na vizitoni në http://www.suse.com/.
</p>
a month ago None Resource update yast-control/master - Albanian
2 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
4 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
5 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
5 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 94 772
Translated 2.1% 2 30
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 27, 2018, 7:29 p.m.
Last author john john

Activity in last 30 days

Activity in last year