When User Action Detail Object
a month ago None Resource update yast-control/master - Albanian
2 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
2 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
2 months ago None Committed changes yast-control/master - Albanian
2 months ago john john New translation yast-control/master - Albanian
Serveri CIM
2 months ago None Committed changes yast-control/master - Albanian
2 months ago Sidorela Uku New translation yast-control/master - Albanian

<p>
Instalimi u përfundua me sukses.
Sistemi juaj është gati për përdorim.
Klikoni Finish për të hyrë në sistem.
</p>
<p>
Ju lutem na vizitoni në http://www.suse.com/.
</p>
3 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
4 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
6 months ago None Resource update yast-control/master - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 93 768
Translated 2.2% 2 30
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 27, 2018, 7:29 p.m.
Last author john john

Activity in last 30 days

Activity in last year