When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
3 months ago none Committed changes yast-dhcp-server/master - Albanian
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
ou kanë specifikuar një skedar konfigurimi alternativ për serverin DHCP.

YaST nuk e ka mbështetur këtë. Moduli i serverit DHCP mund të lexojë dhe të shkruajë
/etc/dhcpd.conf. Konfigurimi i ri nga% 1 nuk do të importohet. të gjithë
ndryshimet do të ruhen në skedarin e konfigurimit të parazgjedhur.

Vazhdoni vërtet?
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
Opsioni i komandës së komandës së serverit DHCP "-% 1" kërkon një argument
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
"-% 1" nuk është një opsion i vlefshëm i komandës së serverit DHCP
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
Nëse futni cilësimet e ekspertëve, nuk mund të ktheheni
në këtë dialog. Mund të shfaqni këtë dialog
duke ruajtur ndryshimet dhe duke rifilluar modulin.
Nëse është shumë komplekse një konfigurim i caktuar, eksperti
dialogu i cilësimeve shfaqet kur ju
filloni modulin DHCP server.

Vazhdo?
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
Vlera e hyrjes duhet të përcaktohet.
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
Zgjidhni një host fillimisht.
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
Adresa e harduerit duhet të përcaktohet.
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
Një host me emrin% 1 ekziston tashmë.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 375 3159
Translated 32.3% 121 563
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 15, 2019, 9:05 a.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year