Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-dhcp-server
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 99a4069e60, 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/dhcp-server/*.po
Translation file po/dhcp-server/sq.po
When User Action Detail Object
4 weeks ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
a month ago admin Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
5 months ago admin Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
8 months ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
8 months ago none New string to translate yast-dhcp-server/master - Albanian
8 months ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
8 months ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
a year ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-dhcp-server/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-dhcp-server/master - Albanian
ou kanë specifikuar një skedar konfigurimi alternativ për serverin DHCP.

YaST nuk e ka mbështetur këtë. Moduli i serverit DHCP mund të lexojë dhe të shkruajë
/etc/dhcpd.conf. Konfigurimi i ri nga% 1 nuk do të importohet. të gjithë
ndryshimet do të ruhen në skedarin e konfigurimit të parazgjedhur.

Vazhdoni vërtet?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 369 3152
Translated 32.0% 118 545
Needs editing 0.5% 2
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 15, 2019, 9:05 a.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year