SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings372
100.0% Translate
Words3112
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-dns-server
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master fb56567801, 13 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/dns-server/*.po
Translation file po/dns-server/cs.po
When User Action Detail Object
2 months ago none Resource update yast-dns-server/master - Czech
a year ago none Resource update yast-dns-server/master - Czech
a year ago none Resource update yast-dns-server/master - Czech
a year ago none Committed changes yast-dns-server/master - Czech
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p>Chcete-li přidat již vytvořený klíč, nastavte <b>Název souboru</b>
(nebo použijte tlačítko <b>Procházet</b>) a klepněte na <b>Přidat</b>.<br>
Vytvořit klíč můžete tak, že zadáte <b>Název souboru</b> a <b>ID klíče</b>
a klepnete na <b>Generovat</b>. Bude vytvořen a přidán nový klíč.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p>Položka <b>Další protokolování</b>
umožňuje určit, jaké akce mají být protokolovány. Běžné akce se zaznamenávají vždy.<br>
<b>Protokolovat všechny dotazy DNS:</b> Zapisuje veškeré dotazy klientů na server DNS.<br>
<b>Protokolovat aktualizace zón:</b> ProtokolZapisuje všechny aktualizace serveru DNS.<br>
<b>Protokolovat přenosy zón:</b> ProtokolZapisuje přenos zóny na
sekundární
nameserver.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
Nelze nastavit místní server pro předávání na %{forwarder}.
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p>
Možnost <b>Zapisovat do systémového protokolu</b> vyberte v případě, že chcete zprávy protokolu serveru DNS uložit do systémového protokolu. Pokud chcete, aby server DNS zapisoval zprávy do
samostatného souboru, zvolte <b>Zapisovat do souboru</b> a zadejte
<b>Název souboru</b> a <b>Maximální velikost</b> tohoto souboru.
Server DNS automaticky rotuje soubory protokolů. Počet souborů, které chcete uchovat,
nastavíte v políčku <b>Maximum verzí</b>.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
<p><b><big>Stav po spuštění</big></b><br>
Jestliže chcete, aby se server DNS spustil při každém spuštění počítače, nastavte
<b>Zapnout</b>. Jinak nastavte <b>Vypnout</b>.</p>
a year ago jakubmuzik Translation changed yast-dns-server/master - Czech
Maketa (Stub)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 372 3112
Translated 100.0% 372 3112
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 19, 2018, 4:18 p.m.
Last author Jakub Muzik

Activity in last 30 days

Activity in last year