Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-dns-server
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 5323fc5329, 3 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/dns-server/*.po
Translation file po/dns-server/gl.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-dns-server/master - Galician
a month ago admin Resource update yast-dns-server/master - Galician
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
Quere forzar unha actualización agora?
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p> Se non hai definidores definidos, todas as consultas DNS
para a zona respectiva denégase porque non hai DNS
servidor ao que se debe reenviar esa consulta. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p><big> <b> Zona DNS adiante </b> </big> <br>
Este tipo de zona DNS só reenvia consultas DNS aos reenviadores
definido nela. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p><big> <b> Zona de transporte </b> </big> <br>
Para permitir os transportes da zona, defina <b> Activar o transporte de zona </b>
e seleccione os <b> ACLs </b> para comprobar cando hai un servidor remoto
intenta transferir a zona. Debe definirse polo menos unha ACL
para permitir os transportes por zona. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p><big> <b> Zona DNS escrava </b> </big> <br>
Cada zona escrava debe ter definido o servidor de nome mestre. Usa
<b> IP servidor principal DNS </b> para definir o servidor de nome mestre. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p>
Para almacenar as zonas DNS en LDAP en lugar dos ficheiros de configuración nativos,
establece <b> Soporte LDAP activo </b>. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p>
Para iniciar o servidor DNS cada vez que se inicia o computador, configure
comportamento de inicio a <b> On </b>. Se non, configúrao en <b> Desactivado </b>. </p>
2 months ago none Suggestion added yast-dns-server/master - Galician
<p> <b> PTR: tradución inversa </b>:
<b> Clave de gravación </b> é un nome de zona inversa completo (derivado da dirección IP)
seguido dun punto
(como <tt> 1.0.168.192.in-addr.arpa. </tt> para o enderezo IP <tt> 192.168.0.1 </tt>)
ou unha parte do nome de zona inversa en relación á zona actual
(como <tt> 1 </tt> para o enderezo IP <tt> 192.168.0.1 </tt> na zona
<tt> 0.168.192.in-addr.arpa. </tt>).
<b> Valor </b> é un nome de host completamente cualificado seguido dun punto. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 373 3121
Translated 49.1% 183 739
Needs editing 23.6% 88
Failing check 0.3% 1

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year